Klageregler for hjælp i hjemmet

Klageregler for afgørelser om praktisk hjælp, personlig pleje og madservice efter Servicelovens paragraf 83 og 84 skal sendes til Næstved Kommune.

Hjælp til at indgive en klage kan fås hos visitatoren eller andre ansatte.

Klage over afgørelser om praktisk hjælp, personlig pleje og madservice efter Servicelovens paragraf 83 og 84 skal sendes til Næstved Kommune.

Klage over afgørelsen

Der kan klages over  afgørelsen inden for 4 uger fra modtagelsen af Næstved Kommunes afgørelse.

Klagen skal sendes til Næstved Kommune, Center for Sundhed og Ældre, Rådmandshaven 20, 4700 Næstved. Hvis du har NemID, kan du også sende klagen digitalt via www.borger.dk eller www.e-boks.dk. Her skal du ved adresseopslag vælge Næstved Kommune og postkassen: Hjælp i hjemmet.

Afgørelsen vil blive genbehandlet. Hvis Næstved Kommune fastholder afgørelsen, videresendes klagen til behandling i Ankestyrelsen.

Utilfredshed med udførelse af hjælpen bør rettes til medarbejderens nærmeste leder (teamleder), da mange problemer kan løses gennem samtale.

Ønsker man at indbringe en klage over udførelse af hjælpen, skal klagen sendes til Næstved Kommune, Center for Sundhed og Ældre, Rådmandshaven 20, 4700 Næstved. Der er ingen klagefrist for denne form for klager og der kan ikke klages videre til en anden klageinstans.

Kontakt

Center for Sundhed og Ældre
Telefon: 5588 1200
Sidst opdateret den 8. april 2019