Leverandører på ældreområdet

Næstved Kommune har tre typer af leverandører på ældreområdet. En leverandør til personlig pleje, praktisk hjælp og sygepleje, en leverandør til varelevering og en leverandør i form af muligheden for frit valg af egen hjælper.

Næstved Kommune har tre typer af leverandører på ældreområdet. Hvis du opfylder visitationskriterierne for den enkelte ydelse, kan du blive visiteret til at modtage hjælp fra den valgte leverandør. De leverandører du kan vælge imellem er:

Leverandørerne for området personlig pleje, praktisk hjælp, sygepleje og træning

Leverandørerne for området varelevering

Leverandøren for ordningen valg af egen hjælper

 

 

Kontakt

Center for Sundhed og Ældre
Telefon: 5588 1200
Sidst opdateret den 8. april 2019