Leverandører på ældreområdet

I Næstved Kommune kan du vælge mellem en offentlig og en fritvalgsleverandør til personlig pleje og praktisk hjælp.

Bor du i eget hjem, har du ret til frit at vælge mellem en kommunal leverandør eller de fritvalgsleverandører, der er godkendt af kommunen. For nuværende er der ikke godkendt leverandører af personlig pleje, hvorfor du kan anmode om et fritvalgsbevis.
Du vil få informationsmateriale om de aktuelle leverandører, du kan vælge imellem, når du får din bevilling.

Du kan, på hvilket som helst tidspunkt, skifte leverandør ved at henvende dig til visitator. Et leverandørskifte kan sædvanligvis ske med virkning fra den 1. i den efterfølgende måned. Ret til frit valg omfatter ikke borgere, der bor i omsorgsboliger, plejeboliger og midlertidige pladser.

Hvor skal du henvende dig, hvis du har spørgsmål

Har du spørgsmål til, hvordan du får hjælp og hvornår, skal du henvende dig direkte til din leverandør.

Drejer dit spørgsmål sig om, hvilken hjælp du kan blive bevilget til, skal du kontakte Visitationen hos Center for Sundhed og Ældre .  

Næstved Kommune er Den Kommunale Leverandør

Den Kommunale Leverandør i Næstved Kommune er inddelt i fire distrikter: Nord, Syd, Øst og Vest. Din adresse afgør, hvilket distrikt du tilhører. Du kan indtaste din adresse og få at vide, hvilket distrikt du tilhører på siden: Find dit distrikt

I oversigten nedenfor har vi samlet distrikternes hovednumre, så du kan kontakte dem ved behov.

Distrikt Nord: Telefon 5588 1800

Distrikt Syd: Telefon 5588 2000

Distrikt Vest: Telefon 5588 1600

Distrikt Øst: Telefon 5588 1900

 

Fritvalgsleverandør til praktisk hjælp

 

Egebjerg Rengøring

Tlf. 70 25 28 88

Email:

Hjemmeside: www.egebjerg-rengoering.dk

Adresse: Kildebakken 9, Everdrup, 4733 Tappernøje

Kontakt

Center for Sundhed og Ældre
Telefon: 5588 1200
Sidst opdateret den 8. april 2019