Frit valg af egen hjælper

Har du et specifikt ønske om, hvem der skal levere din hjemmehjælp, kan du ansøge Næstved Kommune om at få personen godkendt som din hjælper.

Du skal være visiteret til personlig pleje og praktisk hjælp, før vi kan tilbyde dig muligheden for frit at vælge din egen hjælper.

Hvem kan få en personlig hjælper

En person, som er bevilget hjælp til personlig pleje og hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet kan i følge lov om social service § 94 vælge selv at udpege en person til at udføre opgaverne.

Den udpegede person skal godkendes af kommunen, som herefter skal indgå kontrakt med den pågældende om omfang og indhold af opgaverne, leverancesikkerhed, samt om betaling, m.v.

 

Hvem godkender, den hjælper du vælger

Områdeledelsen i i det distrikt, som du hører under, vurderer om den hjælper, du har udpeget, er egnet til at udføre de opgaver, du søger om hjælp til. Det kan både være opgaver inden for personlig pleje og praktisk hjælp.

Er du i tvivl om, hvilket distrikt du hører under? Så kan du indtaste din adresse og finde ud af, hvilket distrikt du tilhører på siden:

Ældredistrikter på kort

 

Hvem kan du vælge som hjælper

Hjælperen kan for eksempel være en ægtefælle, en nabo, en nær pårørende eller en ven/bekendt.

Du kan ikke vælge en hjælper, der:

  • Er ansat på et af Næstved Kommunes ældrecentre, plejeboliger, eller som del af den kommunale hjemmepleje
  • Er ansat hos Næstved Kommunes frit-valg leverandører
  • Ikke har den nødvendige uddannelse til at løse opgaverne som hjælper

Hvis hjælperen ikke har en relevant uddannelse, skal hjælperen inden ansættelsen gennemgå et kort kursus, som afholdes af kommunen.

 

Hvad får en personlig hjælper i løn

Personen, der er ansat som din personlige hjælper, får en grundløn i henhold til gældende overenskomst for social- og sundhedshjælpere. For arbejde om aftenen og natten får hjælperen udbetalt en andel af overenskomstens tillæg svarende til den visiterede tid, der ligger på forskudt tid aften og nat.

 

Hvordan foregår tilsyn for frit valg af egen hjælper

Næstved Kommune har ansvaret for, at du modtager den fornødne hjælp, når du bruger din ret til frit valg af egen hjælper. Du kan som minimum forvente, at en visitator fører tilsyn med den udpegede hjælper med 1-2 års mellemrum.

 

Hvordan søger du

Du kan søge om, at få en personlig hjælper, ved at kontakte en visitator i Næstved Kommune. Visitatoren vil vurdere din nuværende situation, og herudfra beslutte, om du kan få en personlig hjælper, og hvilke opgaver han eller hun må løse for dig.

Du kan kontakte en visitator i Center for Sundhed og Ældre indenfor kommunens åbningstid på telefon: 5588 1200

Kontakt

Center for Sundhed og Ældre
Telefon: 5588 1200
Sidst opdateret den 8. april 2019