Servicedeklaration og indsatskatalog

I servicedeklaration og indsatskataloger kan du læse om hvilken hjælp, du kan modtage og hvordan hjælpen ydes indenfor Omsorgs- og Sundhedsområdet.

Servicedeklaration

Servicedeklaration

Næstved Kommunes serviceniveau indenfor Omsorgs- og Sundhedsområdet beskrives samlet i en servicedeklaration, der anvendes som grundlag for visitering af ydelser til borgerne.

Servicedeklaration om hjælp i hjemmet og andre ydelser på ældre- og sundhedsområdet - 2019

 

Indsatskataloger

Desuden foreligger der flere indsatskataloger for de enkelte områder. Et indsatskatalog er samlingen af kvalitetsstandarder, som er en udførlig beskrivelse af den enkelte indsats som en borger kan tilbydes og som er det kontraktmæssige grundlag som en leverandør skal opfylde.

Kvalitetsstandarderne omfatter således både visiterede og uvisiterede indsatser og vil løbende kunne tilrettes i mindre omfang i forhold til ændret lovgivning eller nyudviklet faglig praksis.

Alle dokumenter ligger i pdf-format og åbner i nyt vindue - dokumenterne kan være på mange sider, som du er velkommen til selv at printe ud.

Indsatskatalog Serviceloven

Indsatskatalog Alkoholområdet

Indsatskatalog Boligområdet

Indsatskatalog på Sundhedsfremme og forebyggelse

Indsatskatalog Sygeplejeydelser

Indsatskatalog Træning

Indsatskatalog Hjælpemidler, Forbrugsgoder, Biler og Boligindretning

Indsatskatalog for MRSA 

 

Særskilte kvalitetsstandarder

Kvalitetsstandard Kostområdet 

Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance

Kvalitetsstandard Forebyggende Hjemmebesøg

Kvalitetsstandard Genoptræning

Kvalitetsstandard Handicapkørsel

Kvalitetsstandard Tandplejen

Kvalitetsstandard Korinthvej

Kvalitetsstandard for alarmsystemer, GPS, m.v.

Kvalitetsstandard for frit valg af privat hjælper

Kvalitetsstandard for alarmsystemer indenfor i borgerens bolig

Kontakt

Center for Sundhed og Ældre
Telefon: 5588 1200
Sidst opdateret den 8. april 2019