FamilieNetværket / familiebehandling

FamilieNetværket er et af Børn og Unge Centrets tilbud til børnefamilier i Næstved Kommune. FamilieNetværket yder hjælp og støtte til børnefamilier, for at forebygge og modvirke mistrivsel og fejludvikling hos børn. FamilieNetværkets formål er at yde tidligst mulig hjælp til børnefamilier, således at forældrene bliver i stand til bedst mulig at drage omsorg for deres børn og børnene kommer i god udvikling, og som i sidste ende kan forebygge anbringelser af børn udenfor hjemmet.

Hvad er familiebehandling

  • Familiebehandling er hjælp til selvhjælp.
  • Familiebehandling tager udgangspunkt i familiens egne ressourcer.
  • Familiebehandling inddrager hele familien, samt familiens netværk.
  • Familiebehandling kan foregå i familiens hjem eller i FamilieNetværkets lokaler.
  • Familiebehandling kan være for den enkelte familie eller sammen med andre familier.
  • Familiebehandling starter altid med en skriftlig samarbejdsaftale mellem forældre og familiebehandler, som er styrende for samarbejdet. 
 

Hvem kan få hjælp

FamilieNetværket yder hjælp til gravide samt familier med børn i alderen 0 -18 år.
Alle familier henvises til FamilieNetværket af en børn og unge sagsbehandler.

 

Hvem er vi

Familiebehandlerne i FamilieNetværket er uddannede pædagoger og har efteruddannelse i familiebehandling. Vi har også ansat psykologer, som varetager supervision til familiebehandlerne, samt terapi til nogle forældre.

 

Lovgivning for familiebehandlingen

Familiebehandling varetages ifølge Lov om Social Service, kapitel 11 § 52 stk. 3.

 

Kontakt til familiebehandlingen

Kontakt FamilieNetværkets sekretær på telefon 5588 3322, som vil sikre de oplysninger, der er behov for.

 

FamilieNetværkets Rådgivning

FamilieNetværket yder råd og vejledning til forældre, der synes de mangler redskaber til at få hverdagen med børnene til at fungere bedre.
Forældre kan kontakte rådgivningen direkte.
Rådgivningen kan foregå telefonisk på telefon 5571 7770, fredage kl. 9.00 – 11.00
Eller der kan aftales tid til en samtale
.

 

Lovgivning for rådgivningen

Råd og vejledning varetages ifølge Lov om Social Service, kapitel 3 § 11.

Kontakt

Center for Børn og Unge, BørnefamilieEnheden
Telefon: 5588 3160

Kontakt

Center for Børn og unge
FamilieNetværket
Herlufsholm Alle 20
4700 Næstved

Lisbeth Tinglev
Telefon. 55 88 33 22

Sidst opdateret den 11. juni 2019