Krisehjælp

Har dit barn inden for de sidste 3 døgn været udsat for et seksuelt eller voldeligt overgreb, kan I få akut krisehjælp.

Kontakt

Børneafddelingen på Næstved Sygehus på telefon 56 51 20 00.
Er der behov for hjælp uden for "normal arbejdstid" kan man kontakte vagthavende børnelæge på telefon 56 51 20 00.
Hjælp og støtte kan også igangsættes via henvendelse til Næstved Politi på telefon 55 31 14 48.

 

Center for Børn og Unge

Center for Børn og Unge i Næstved Kommune varetager den socialfaglige indsats i forhold til børn og unge med særlige behov herunder råd og vejledning.
Uden for normal arbejdstid kontaktes Center for Børn og Unges rådighedsvagt via politiet.

 

Underretning

Hvis du ved, at et barn udsættes for seksuelt eller voldeligt overgreb, skal du underrette Center for Børn og Unge som derefter iværksætter en nærmere undersøgelse og vurderer om der skal ske politianmeldelse, hvis det ikke allerede er sket.
Center for Børn og Unge, telefon 55 88 31 10.

 

Skærpet underretningspligt

Offentlige ansatte f.eks. lærer, pædagoger, sundhedsplejersker og læger m.v. der bliver bekendt med eller får mistanke om, at et barn har været udsat for overgreb, skal straks underrette Center for Børn og Unge, jævnfør den skærpede underretningspligt i Serviceloven Kapitel 27 Underretningspligt

Kontakt

Center for Børn og Unge
Telefon: 5588 3110

Kontaktoplysninger

Børneafddelingen
Næstved Sygehus
tlf. 56 51 20 00

Uden for "normal arbejdstid" 
vagthavende børnelæge
tlf. 56 51 20 00

Næstved Politi
tlf. 55 31 14 48

Underretning til
Center for Børn og Unge
tlf. 55 88 31 10

Sidst opdateret den 8. april 2019