Psykologgruppen

Opgaver i børnesager efter serviceloven.

Kontakt til Psykologgruppen

Find den psykolog, der hører til dit barns skole eller daginstitution.

Ved yderligere spørgsmål kan sekretærerne i BørnefamilieEnheden kontaktes på telefon 5588 3160.

 

Målgruppe

Den psykologiske indsats retter sig mod følgende:

  • Børn og unge i alderen 0-18 år
  • Forældre til børn og unge
  • Gravide
  • Personale i dagpleje, daginstitutioner, skoler, samt sagsbehandlere, pædagoger og sundhedsplejersker
 

Psykologgruppens arbejdsområder

Psykologerne varetager den pædagogisk/psykologiske rådgivning i kommunen, samt psykologiske opgaver indenfor Servicelovens rammer. Psykologerne har kontorarbejdsplads på Herlufsholm Alle 20, 4700 Næstved og på kommunens skoler.

Psykologerne arbejder ud fra følgende lovgivninger: Folkeskoleloven, Bekendtgørelse om folkeskolens specialpædagogiske bistand til børn, der endnu ikke har påbegyndt skolegangen med dertil hørende vejledninger, samt Lov om Social Service.

Psykologerne arbejder desuden under Psykologloven, Etiske principper for nordiske psykologer samt Næstved Kommunes Sammenhængende Børne- og Ungepolitik.

 

Mind My Mind i Næstved Kommune

 

Center for Børn og Unge i Næstved Kommune tilbyder Mind My Mind, som er et tilbud om tidlig hjælp til børn og unge med tegn på følelsesmæssige og adfærdsmæssige vanskeligheder.

HVAD ER MIND MY MIND?

Mind My Mind er et tilbud om individuel psykolog behandling til børn og unge, der viser tegn på angst, depression og/eller adfærdsvanskeligheder. Barnet vil træne metoder til at mestre angst, depressive symptomer og/eller adfærdsvan­skeligheder. Forældre til et barn med adfærdsvanskeligheder vil træne metoder til at mindske konflikter og øge det positive samvær med barnet.

Mind My Mind er baseret på kendte psykologiske, kognitive og adfærdstera­peutiske metoder. Mind My Mind adskiller sig fra andre tilbud ved , at de mest kendte metoder er samlet i ét træningsprogram, der gør det muligt at tilpasse forløbet til det enkelte barn, uanset om det har angst, depressive symptomer, adfærdsvanskeligheder eller en kombination af disse vanskeligheder.

HVEM KAN DELTAGE I MIND MY MIND?

Er dit barn mellem 6 og 16 år og går det i 0. til 9. klasse? Og er du bekymret for, om dit barn trives dårligt på grund af tegn på angst, depression og/eller adfærdsvanskeligheder?

Så kan et tilbud om Mind My Mind være relevant for dig og dit barn. Dit barn må ikke have en psykiatrisk diagnose i forvejen og forløbet har ikke til formål at give dit barn en diagnose.

 

Se pjecen for fagfolk

Se pjecen til forældre

 

HAR I SPØRGSMÅL ER I VELKOMNE TIL AT KONTAKTE CENTER FOR BØRN OG UNGE:


I forhold til målgruppe og selve projektet:

Psykolog Stefan Marius Stendahl

Herlufholms Allé 20

4700 Næstved

Telefon:  25 45 14 61

E-mail:  

 

I forhold til administrative/praktiske spørgsmål:

Ann Marie Nielsen

Sekretær

Herlufholms Allé 20

4700 Næstved

Telefon: 55 88 31 54

E-mail:

 

Kontakt

Center for Børn og Unge, BørnefamilieEnheden
Telefon: 5588 3160

Kontaktoplysninger

Center for Børn og Unge
Psykologfagligt Team
Herlufsholm Alle 20
4700 Næstved
Tlf. 55 88 31 54

Sidst opdateret den 21. januar 2020