Tale- høreTeamet

Tale- hørekonsulenterne tager sig af børn med tale- høre- og sproglige problemer.

Kontakt til tale- høreTeamet

Ledende tale-hørekonsulent 
Lene Brorup Jørgensen,
telefon 24 21 9219 

Tale- hørekonsulent
Maggie Hyldahl Poulsen, 
telefon 21 67 63 58

Tale- hørekonsulent
Lisbeth Ørdam,
telefon 21 67 6808

Tale- hørekonsulent
Sanne Jacobsen,
telefon 25 45 02 90

Tale- hørekonsulent
Ursula Kallan,
telefon 20 13 44 91

Tale- hørekonsulent
Anja Bech,
telefon 21 67 64 53

Tale- hørekonsulent
Eva Karow Gandt Stokholm,
telefon 21 32 03 89

Tale- hørepædagog
Jeanette Bang Dohn,
telefon 23 74 13 38

Tale-hørekonsulent
Jane Kokspang Rømer
telefon 24 91 85 47

Børnehaveklasseleder
Charlotte Bülow Hansen,
telefon 23 74 39 14

Børnehaveklasseleder
Kirsten Amby Pedersen
telefon 21 53 54 87

Kontakt til taleklasser

Tale- hørepædagog
Jeanette Bang Dohn
telefon 23 74 13 38

Børnehaveklasseleder
Charlotte Bülow Hansen
telefon 23 74 39 14

Kontakt til sproggrupper

Børnehaveklasseleder
Kirsten Amby Pedersen
telefon 21 53 54 87

Tale- hørekonsulent
Anja Bech,
telefon 21 67 64 53

Tale- hørekonsulent
Eva Karow Gandt Stokholm,
telefon 21 32 03 89

Tale- hørekonsulent
Sanne Jacobsen,
telefon 25 45 02 90

Tale-hørekonsulent
Jane Kokspang Rømer
telefon 24 91 85 47

Pædagogmedhjælper
Anne Haupt Andersen
telefon 21 53 74 14

 

Målgruppe

Tale- hørekonsulenternes indsats retter sig mod følgende:

Tale- høreTeamets arbejdsområder

Børn med høretab fundet ved hørescreening, procedure:

 

Næstved Sygehus

Tilbyder hørescreening af alle nyfødte indenfor den første leveuge og senest indenfor den første levemåned.

Er resultatet positivt efter udvidet hørescreening, henvises til Slagelse, aud. afd.

 

Slagelse Sygehus, audiologisk afdeling

Slagelse Sygehus kan udføre alle målinger. De undersøger børnene i spontansøvn. Lykkes det ikke, at gennemføre målingerne, kan barnet undersøges i narkose på Køge Sygehus eller sendes videre til Gentofte Hospital eller Odense Universitets Hospital.

Ved fund af børn med høretab videregives information til Tale- høreTeamet, Næstved Kommune (med forældrenes accept).

Sundhedsstyrelsens retningslinier anbefaler, at der stilles en diagnose indenfor de første tre levemåneder.

Børn med konstateret høretab behandles i Slagelse (høreapparater) og på Gentofte Hospital (høreapparater/ cochlear implant).

Henviser til Gentofte Hospital, hvis der skal tilbydes AVT (Auditory Verbal Therapy). Gentofte Hospital vurderer behovet.

 

Sundhedsplejen, Næstved Kommune

Spørger ved besøg indenfor den første levemåned om barnet er blevet hørescreenet.

Hvis barnet er i gang med en høreundersøgelse i Slagelse, informeres forældrene om, at de kan få kontakt med en Tale- hørekonsulent. Forældrene kan selv tage kontakt, eller den kan formidles via sundhedsplejen.

 

Tale-høreTeamet, Næstved Kommune

Tager kontakt til forældrene og oplyser om, at de har mulighed for økonomisk hjælp og kan kontakte en sagsbehandler i Handicapgruppen, Næstved Kommune.

Afklarer om forældrene har søgt pasning og hvilken, samt aftaler at de kontakter Tale- høreTeamet, når der foreligger noget mere konkret.

Oplyser om at forældrene kan henvende sig til egen sagsbehandler omkring barnets særlige behov. Sagsbehandleren kan lave en anbefaling overfor pladsanvisningen.

Indkalder evt. til møde med deltagelse af dagplejekonsulent/ institutionsleder og evt. sagsbehandler i forbindelse med at barnet starter i et pasningstilbud.

Vejleder dagplejer/ daginstitution og foretager bl.a. en vurdering af de fysiske rammer.

Tilbyder at etablere kontakt til andre familier i kommunen, der har børn med høretab.

Orienterer om muligheden for at få en samtale hos distriktspsykologen.

Yder generel rådgivning og vejledning.

Etablerer en netværksgruppe for forældre med fysisk placering på Herlufsholm Allé (Tale- høreteamets lokaler). Tale- hørekonsulenter er til stede i huset og deltager efter behov. Andre fagpersoner kan inviteres.

Tale-høreTeamet marts 2016

Kontakt ledende Tale- hørekonsulent
Lene Brorup Jørgensen, tlf. 2421 9219
Mail:

 

 

Næstved Kommune
Kontakt Center for Børn og Unge, BørnefamilieEnheden
Telefon: 5588 3160