Tilbud til unge og deres forældre

I Næstved Kommune er der forskellige tilbud til unge mellem 15 og 23 år, der har et særligt behov for støtte - og deres forældre.

Har du/I brug for råd og vejledning, så ...

  1. Kan du ringe anonymt fra kl. 8.30 – 15.30 til 55 88 33 08, som er Basecamp/Ungenetværket, eller se www.basecamp-naestved.dk
  2. Har du/I akut brug for hjælp uden for åbningstiden, så ring 114 til politiet, som sørger for kontakten til den sociale døgnvagt
  3. Har du brug for at tale med en sagsbehandler, så ring 55 88 31 10 (tlf-tid/åbningstid), eller til den sagsbehandler du allerede har kontakt til.
    Hvis du er mellem 15-23 år, så ring 55 88 33 08.

Basecamp

er stedet for alle unge mellem 15 og 23 år, der ønsker anonym råd og vejledning.
Vi rådgiver dig om alt personligt, samt økonomi, uddannelse, og hvad der ellers kan opstå af problemer.
Se vores hjemmeside www.basecamp-naestved.dk
Tlf. 5588 3308 eller mail

SSP

er et tværfagligt samarbejde ml. skole, socialområde og politi baseret på retsplejelovens § 115.

Formålet med SSP-samarbejdet er at forebygge og bekæmpe ungdomskriminalitet.

SSP-samarbejdet opbygger, anvender og vedligeholder lokale netværk, der har kriminalpræventiv indvirkning på børn og unges dagligdag.

SSP-netværket bruges også til at opfange faresignaler og udviklingstendenser i kriminaliteten og i børn og unges levevilkår tidligt nok til, at der kan gøres en indsats.

SSP konsulenterne yder råd og vejledning til unge og deres forældre.
SSP-konsulenter er Anne Mortensen og Bjørn Mazur.
www.ssp-naestved.dk
 
» Anonym rådgivning
» UngeNetværket

Når medarbejdere, der arbejder med børn og unge, skriver underretning til Næstved kommune, anvendes Socialstyrelsens underretningsskemaer.

Underretningsskema i henhold til Lov om social service § 153:
0-6 årige
Underretningsskema i henhold til Lov om social service § 153:
7-18 årige

Du kan først skrive i skemaerne, når du har kopieret dem ind i et nyt word dokument

Kontakt

Center for Børn og Unge
Telefon: 5588 3110

Klik på billedet til Base Camp´ hjemmeside 
Base Camp
Farimagsvej 65
4700 Næstved

Telefon. 55 88 33 08

Mandag til onsdag 8.30 - 15.30
Torsdag 8.30 - 17.00
Fredag 8.30 - 13.00

E-mail:
Basecamps hjemmeside

Link til SSP` hjemmeside
SSP's hjemmeside

Stofmisbrugsbehandling og forebyggelse

Stofrådgivningen
Østergade 20
4700 Næstved
Tlf: 55 88 14 78
E-mail:

Er du vokset op i en familie med alkoholproblemer?

TUBA er et gratis og anonymt tilbud til unge mellem 14 - 35 år, der er vokset op i en alkoholramt familie.

Se mere på www.tuba.dk

Sidst opdateret den 8. april 2019