Dagtilbud med udvidet åbningstid

Her finder du dagtilbud i Næstved Kommune med udvidet åbningstid.

I Digterhuset, Grønnebakken, Børnehuset Ved Volden og Rumlepotten i Glumsø er der mulighed for at tilkøbe en ekstra time fra kl. 17.00 til 18.00.

Tryllefløjten er Næstved Kommunes eneste dagtilbud med en daglig åbningstid fra Kl. 5.30 til 20.00 og der er særlige retningslinjer for brug af disse pladser.

Retningslinjer for pladser i Tryllefløjten


Tryllefløjten er et dagtilbud med udvidet åbningstid. Den gennemsnitlige normale åbningstid i kommunens dagtilbud er fra kl. 6:30 til kl. 17:00 (fredage til kl. 16:00) I Tryllefløjten er den daglige åbningstid fra kl. 5:30 til kl. 20:00.

Forældrene betaler den fastsatte takst + et tillæg* for den udvidede åbningstid.

Alle børn er indmeldt i den udvidede åbningstid, idet det er en betingelse for indmeldelse, at forældrene har et dokumenteret behov for pasning før kl. 6:30 eller efter kl. 17:00.
 

Dokumentation

For at kunne benytte Tryllefløjten skal begge forældre, som følge af deres normale arbejds- og transporttider kunne dokumentere et behov for den udvidede åbningstid. Behovet skal forekomme fast mere end fire dage per måned.

Først når begge forældre har fremsendt dokumentation, er indmeldelsen i Tryllefløjten gældende.

To måneder før opstart, vil du modtage en anmodning om dokumentation. Dokumentationen skal fremsendes til Dagtilbudsområde Vest ved at besvare anmodningen i e-Boks. Dokumentationen kan være et notat fra arbejdsgiveren med angivelse af mødetid, eller et arbejdsskema med angivelse af arbejdssted.

 

Hvis behovet ændrer sig efter opstart?

For at udnytte pladserne til de forældre, som har et behov for de udvidede åbningstider, er det ikke muligt for barnet at fortsætte i Tryllefløjten, hvis én af forældrene skifter arbejde eller lignende og derfor ikke længere har brug for åbningstiderne.

Hvis behovet ændres midlertidigt, f. eks. under barsel, ved kortere ledighed (under 4 måneder), uddannelsesskift m. v., så kan barnet fortsætte i Tryllefløjten.

Når en plads ikke har været benyttet i den udvidede åbningstid i mere end 2 måneder, så kontakter lederen forældrene og undersøger, hvad der kan være årsag til at pladsen ikke
benyttes.

Hvis det skyldes ændringer i arbejdstider eller lignende, så orienterer lederen forældrene om, at barnet ikke kan fortsætte i Tryllefløjten og lederen kontakter Pladsanvisningen med henblik på, at forældrene får anvist en plads i en anden institution hurtigst muligt.

Hvis forældrene ikke ønsker at tage imod den anviste plads, udmelder Pladsanvisningen barnet af Tryllefløjten med gældende varsel.

Kontakt

Center for Dagtilbud og Skole, Pladsanvisning
Telefon: 5588 3060
Sidst opdateret den 5. december 2019