Pædagogisk tilsyn

Pædagogisk tilsyn i dagtilbud – en dialog om institutionernes vilkår og muligheder for at skabe et godt børnemiljø.

Klik på billedet for at se hele pjecen om pædagogisk tilsyn. Pædagogisk tilsyn på dagtilbudsområdet 2016

Byrådet, har som ansvarlig for dagtilbudsområdet, pligt til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver bliver løst.

Det vil sige, at Byrådet har pligt til at føre tilsyn med om opgaverne i institutionerne løses i overensstemmelse med de mål og rammer, som Byrådet har fastsat.

I Næstved Kommune er det Center for Dagtilbud og Skole, der på vegne af Byrådet gennemfører tilsyn på dagtilbudsområdet. Ansvaret for udførelsen af tilsynet er forankret hos ledelsen i Center for Dagtilbud og Skole.

Tilsynet foregår dels som et uanmeldt observationsbesøg, dels som et dialogmøde mellem pædagogisk konsulent, områdeleder, daglig leder og en medarbejderrepræsentant, hvor bl.a. observationerne, børnemiljø og pædagogiske læreplaner drøftes.

Der laves en skriftlig tilbagemelding på tilsynet. Tendenser og udviklingspunkter drøftes i den årlige feedback samtale i området.  

Kontakt

Center for Dagtilbud og Skole, Dagtilbud
Telefon: 5588 3070
Sidst opdateret den 8. april 2019