Pladsanvisning

Du skal selv booke plads til dit barn i dagpleje, daginstitution eller SFO. Det gøres på en let og overskuelig måde. Den hedder NemPlads – en del af ”NemBørn næstved”.

NemPlads

NemPlads er en løsning, som gør det nemt og overskueligt at vælge og booke en ledig plads i dagpleje, vuggestue, børnehave og SFO. Der er ikke ventelister, og du ved med det samme, hvor og hvornår dit barn kan starte. Du kan ind- og udmelde dit barn og søge økonomisk fripladstilskud. NemPlads sikre overholdelse af pasningsgaranti og søskendefordel.

Se vores folder om NemPlads her.

Du kan finde NemPlads på din computer på www.nemboern.naestved.dk eller via tablet og smartphone. Du kan hente en App i Google Play eller App Store, ved at søge på ”Nembørn Næstved”. Du skal bruge NemId for at booke en plads til dit barn. Du vil modtage en bekræftelse, når din bookning er gennemført.
Har du brug for hjælpe til at booke plads, kan du kontakte Pladsanvisningen på tlf. 5588 3060 eller henvende dig i nærmeste Borgerservice.

Sådan booker du en plads:
  1. Log på www.nemboern.naestved.dk med NemID
  2. Find fanen NemPlads under dit barns navn
  3. Vælg den dato du ønsker, dit barn skal starte
  4. Angiv det dagtilbud eller område du ønsker plads i
  5. Når du har fundet den plads, der passer bedst til jeres behov, skal du huske at klikke på ”Book plads”.
  6. Du skal være opmærksom på, at der er forskel på efterspørgslen på til de enkelte dagtilbud, der er derfor ikke sikkert der er mulighed for at imødekomme alle ønsker.
 

Pladsgaranti


I Næstved Kommune gælder den pladsgaranti, som er udmeldt af Folketinget.
Pladsgarantien gælder for alle børn fra de er 30 uger til de starter i skole. For skolebørn er der garanti for plads i SFO I på den skole, hvor dit barn er indskrevet.
Pladsgaranten gælder til en plads i Næstved Kommune ikke nødvendigvis et konkret tilbud eller område.
 

Søskendefordel


Der gives automatisk søskendefordel i dagtilbud. Søskende har dermed fortrinsret til en plads i samme institution. Søskendefordelen giver dog ikke garanti for en plads i samme institution.
 

Deltidspladser


Deltidspladser i Daginstitutioner:
Næstved Kommune har deltidspladser i alle kommunens dagtilbud. Deltidspladserne er på henholdsvis 25 og 35 timer pr. uge.
Det er bestyrelsen i den enkelte institution, der beslutter rammerne for, hvordan deltidspladserne kan benyttes.
Hvis dit barn allerede er indmeldt og indmeldelsen ønskes ændret til en deltidsplads så foretages det med 14. dages varsel til den 1. eller 15. i en måned. Du skal selv rette henvendelse til lederen af daginstitutionen, som meddeler ændringen til Pladsanvisningen.
Hvis dit barn ikke er indmeldt, gælder de almindelige regler for indmeldelse og pladsgaranti. Når der indmeldes på en plads er det altid på fuld tid, aftale om deltid sker ved henvendelse til institutionen, og kan være gældende fra 1. dag.
Ændring fra deltid til fuld tid, kan ske med 14. dages varsel til den 1. eller den 15. i en måned. Hvis ændringen er begrundet i, at forældrene har fået arbejde kan det ske med dags varsel.
I alle øvrige tilfælde, hvor en plads ønskes ændret sker ændringen med 14 dages varsel til enten den 1. eller 15. i en måned.
 

Deltidspladser i Dagplejen:


Der er i dagplejen et mindre antal deltidspladser på 32 timer.
Hvis dit barn allerede er indmeldt i dagplejen og du ønsker deltidsplads skal du rette henvendelse til Pladsanvisningen på tlf. 5588 3060 eller på e-mail
Du vil her blive skrevet på en venteliste.
Hvis dit barn ikke er indmeldt, gælder de almindelige regler for indmeldelse og pladsgaranti. Herefter skal du som ovenfor rette henvendelse til Pladsanvisningen for, at komme på venteliste til en deltidsplads.
 

Retningslinjer for deltidsplads til børn af forældre på barselsorlov

Deltidsplads til børn af forældre på barselsorlov

Forældre, hvor en eller begge forældre afholder fravær efter reglerne i barselsloven har ret til deltidsplads på 30 timer pr. uge, til deres børn mellem 26 uger og til skolestart, mod reduceret betaling. Retten gælder alle børn, der bor i husstanden.

Retten til en deltidsplads gælder i én sammenhængende periode pr. barn.

Du kan læse mere her

 

Udmeldelse

Udmeldelse skal ske med én måneds varsel til den 1. eller 15. i en måned. Hvis du fraflytter kommunen eller vælger en privat institution eller pasningsordning, skal du være opmærksom på, at der fortsat er én måneds opsigelse til den 1. eller den 15. i en måned.
Udmeldelse foretages via www.nemboern.Naestved.dk

 

Kontakt

Center for Dagtilbud og Skole, Pladsanvisning
Telefon: 5588 3060
E-mail:

Selvbetjening

Du kan søge om økonomisk fripladstilskud, indmelde og udmelde dit barn via

Takster/priser

Sidst opdateret den 3. december 2018