Retningslinjer om deltidsplads til børn af forældre på barselsorlov

Deltidsplads til børn af forældre på barselsorlov

Forældre, hvor en eller begge forældre afholder fravær efter reglerne i barselsloven har ret til deltidsplads på 30 timer pr. uge, til deres børn mellem 26 uger og til skolestart, mod reduceret betaling. Retten gælder alle børn, der bor i husstanden.

Retten til en deltidsplads gælder i én sammenhængende periode pr. barn.

Læs mere herunder

Regler om deltidsplads til børn af forældre på barselsorlov

Følgende regler om deltidsplads i forbindelse med barsel gælder fra 1. januar 2019.
Forældre, hvor en eller begge forældre afholder fravær efter reglerne i barselsloven har ret til deltidspladser på 30 timer pr. uge, til deres børn mellem 26 uger og til skolestart, mod reduceret betaling. Retten gælder alle børn, der bor i husstanden. Retten til en deltidsplads gælder i én sammenhængende periode pr. barn.

 

Hvordan fungerer en deltidsplads i forbindelse med barsel?

Med en deltidsplads i forbindelse med barsel er pasningstiden nedsat til 30 timer om ugen mod en reduceret forældrebetaling. Den gældende forældretakst kan findes her. I Næstved Kommune kan en deltidsplads i forbindelse med barsel benyttes mellem kl. 8.30 og 14.30. Det betyder, at barnet først kan afleveres efter kl. 8.30 og skal hentes inden kl. 14.30. Er der brug for pasning uden for dette tidsrum, skal forældrene fastholde deres fuldtidsplads.

 

Ansøgning om deltidsplads

Ansøgning om deltidsplads skal sendes som sikker mail til Pladsanvisningen enten via e-boks eller via borger.dk, (du vælger først Næstved Kommune, herefter underpunktet vielse, familie, børn og unge og til slut Børnepasning) med mindst 14 dages varsel til den 1. eller den 15. i en måned. Den ansøgte periode skal begynde den 1. i måneden og slutte den sidste i en måned. Ansøgningen skal indeholde den ønskede periode for deltidspladsen samt dokumentation for, at en af forældrene er på barsel i perioden. Er der indgået aftale om barsel med arbejdsgiveren eller jobcenter, skal kopi af denne også fremsendes (Der vil typisk være indgået en aftale senest 8 uger efter fødslen).

 

Hvornår har forældre ret til en deltidsplads?

Så længe der er en forælder, som er på barsel, har forældrene ret til deltidspladser til deres børn, mellem 26 uger og til skolestart, i et dagtilbud. Forældrene kan derfor skiftes til at have barsel under den ansøgte periode med deltidsplads. Forældrene kan have op til 5 uger, hvor barslen er afbrudt uden at miste retten til en deltidsplads.

 

Opsigelse før tid af en deltidsplads i forbindelse med barsel

Forældre kan vælge at deres barns plads, skal overgå til en fuldtidsplads før udløb af den ansøgte periode for deltidspladsen i forbindelse med barsel. Dette kan ske ved henvendelse til Pladsanvisningen, med en arbejdsdags varsel.

 

Deltidsplads i anden kommune og i privat institution

Hvis forældre ønsker en deltidsplads i en anden kommune eller i en privatinstitution skal forældrene ansøge i opholdskommunen, som anført i retningslinjerne ovenfor. 
Deltidspladser i anden kommune end forældrenes opholdskommune samt deltidspladser i en privat institution skal påbegyndes den 1. i en måned og ophøre den sidste hverdag i den måned, hvor forældrenes ret til fravær udløber.
Retten til deltidsplads gælder kun i institutioner, hvor barnet/børnene allerede er indmeldt eller, hvor der er ledige pladser.

 Retningslinjerne er godkendt i Børne- og Skoleudvalget den 10. september 2018

Kontakt

Center for Dagtilbud og Skole, Dagtilbud
Telefon: 5588 3070
Sidst opdateret den 22. november 2019