Sprogvurdering

Sprogvurdering af børn i 3-års alderen.

Vurdering af sprog via Kompetencehjulet

Sprogvurdering af børnAlle børn som er indmeldt i dagtilbud, vurderes sprogligt via Kompetencehjulet ved overgangen fra dagpleje/vuggestue til børnehave samt ved overgangen fra børnehave til skole.

Sprogvurdering af børn uden for dagtilbud

Efter Dagtilbudslovens § 11. stk. 2, stilles der krav til den enkelte kommune om, at alle børn i alderen omkring 3 år, der ikke er optaget i et dagtilbud, sprogvurderes.

Efter Dagtilbudslovens § 11. stk. 4, har forældre pligt til at lade deres børn deltage i en sprogvurdering efter stk. 1 og 2, samt sprogstimulering efter stk. 3.

Sprogvurdering af tosprogede børn uden for dagtilbud

Efter ændring af Lov om ændring af dagtilbudsloven ( obligatorisk dagtilbud til tosprogede børn ) skal tosprogede børn, der ikke er optaget i et dagtilbud, sprogvurderes. Hvis barnet har behov for en sprogunderstøttende indsats, skal barnet modtage et gratis sprogstimuleringstilbud 30 timer om ugen, såfremt mindst en af forældrene ikke er i beskæftigelse. Hvis begge forældre er i beskæftigelse skal barnet modtage et gratis sprogstimuleringstilbud 15 timer om ugen.

Forældre med børn i 3-års alderen, der ikke er tilmeldt kommunal eller privat dagtilbud, får tilsendt et brev fra Center for Dagtilbud og Skole, hvor forældrene bedes om, at henvende sig til centret. Såfremt forældre ikke modtager et brev omkring barnets 3 års fødselsdag bedes forældrene rette henvendelse til sprogvejleder Britt Ilsfort på telefon 4015 5971 eller på telefon 5588 3054.

Link til Tosprogede børn og unge

Hvis du vil vide mere

Sprog er en gave fra mor og far

Sprogpakken

Sprogpakkens language package findes på følgende sprog:
- Polsk
- Engelsk
- Tyrkisk
- Arabisk 
- Romansk
- Somali
- Thai
- Urdu
- Vietnamesisk

 

Næstved Kommune
Kontakt Center for Dagtilbud og Skole, Dagtilbud
Telefon: 5588 3070