Barseldagpenge - Borger

Fra den 1. december 2012 er det Udbetaling Danmark, der udbetaler dine barseldagpenge 

Du og barnets anden forælder har ret til at holde barselsorlov, når I får et barn. De fleste kan få barseldagpenge under orlov i stedet for den indkomst, der ellers ville have været gældende. Det er din situation, der afgør, om du kan få barseldagpenge.
Du kan læse mere om barselsorlov og barseldagpenge på borger.dk:

Barsel for kommende forældre

Se, hvad der gælder særligt for dig, hvis du er:

Lønmodtager
Ledig
Selvstændig
Studerende med job eller nyuddannet 
Adoptant

Hvis dit barn bliver alvorligt syg, kan du i nogle tilfælde søge om dagpenge.

Læs mere om:

Dagpenge ved alvorligt syge børn 

Ny, offentlig myndighed udbetaler barseldagpenge

Det er ikke længere din kommune, der står for barseldagpenge. Fra den 1. december 2012 er det
den nye, offentlige myndighed Udbetaling Danmark, der udbetaler barseldagpenge til dig.

Hvis du har brug for hjælp

Har du spørgsmål om barseldagpenge, er der hjælp at hente på borger.dk/barseldagpenge – her kan du:

• få svar på de oftest stillede spørgsmål
• se, hvilke frister du skal huske
• beregne og planlægge din orlov.

Du kan også kontakte Udbetaling Danmark.

Afsender: Udbetaling Danmark

Kontakt

Udbetaling Danmark
Sidst opdateret den 20. september 2017