Barseldagpenge - Borger

Fra den 1. december 2012 er det Udbetaling Danmark, der udbetaler dine barseldagpenge 

Barselsdagpenge

Du og barnets anden forælder har ret til at holde barselsorlov, når I får et barn. De fleste kan få barseldagpenge under orlov i stedet for den indkomst, der ellers ville have været gældende. Det er din situation, der afgør, om du kan få barseldagpenge.

Du kan læse mere om barselsorlov og barseldagpenge på borger.dk:

Se, hvad der gælder særligt for dig, hvis du er:

Hvis dit barn bliver alvorligt syg, kan du i nogle tilfælde søge om dagpenge.

Læs mere om:

Hvis du har brug for hjælp

Har du spørgsmål om barselsdagpenge, er der hjælp at hente på

borger.dk/barselsdagpenge

Her kan du:

Du kan også kontakte Udbetaling Danmark.

Næstved Kommune
Kontakt Udbetaling Danmark