Barseldagpenge - Erhverv

Fra den 1. december 2012 er det udbetaling Danmark, der tager sig af barseldagpenge.

Barselsdagpenge 

Arbejdsgivere, selvstændige og a-kasser skal anmelde barselsfravær digitalt til Udbetaling Danmark på virk.dk/nemrefusion. Det er også her, virksomheder søger om refusion for den løn, de udbetaler under fraværet.

Læs mere om barselsfravær og refusion for:

I kan kun anmelde fravær og søge om refusion digitalt.

Hvis I har brug for hjælp

Har I spørgsmål om refusion af barselsdagpenge, er der hjælp at hente på virk.dk/nemrefusion 

I kan også kontakte ATP 

Næstved Kommune
Kontakt Udbetaling Danmark