Tilskud til børn

Læs mere om tilskud til børn i menuen.

Tilskud til børn - Udbetaling Danmark

Hvad betyder Udbetaling Danmark for dig?

Nogle borgere vil snart opleve, at de ikke længere får deres penge fra kommunen, men fra den nye myndighed Udbetaling Danmark.

Det vil ske, hvis du modtager folkepension, førtidspension, boligstøtte, barseldagpenge eller familieydelser – det vil sige børne- og ægtefællebidrag, børnetilskud samt børne- og ungeydelse.

 

Hvis du har spørgsmål eller vil søge ydelserne

Efter de datoer, vi nævner ovenfor, skal du kontakte Udbetaling Danmark, hvis du har spørgsmål til din ydelse – eller hvis du ønsker hjælp til at søge om ydelser på nettet via borger.dk.

Du vil kunne ringe og skrive til Udbetaling Danmark.
Se mulighederne for at kontakte Udbetaling Danmark her.

På borger.dk vil du kunne læse om de fem ydelser. Her vil du også finde svar på de mest almindelige spørgsmål og hjælp til at ansøge og komme i gang med digital selvbetjening.

 

Førtidspension tilkendes stadig af kommunen

På området førtidspension vil det stadig være kommunen, der afgør, om du har ret til at få ydelsen. Først herefter beregner og udbetaler Udbetaling Danmark din pension.

 

Stadig hjælp i kommunens borgerservice

Kommunens borgerservice vil kunne hjælpe dig med at sende ansøgninger til Udbetaling Danmark digitalt via borger.dk. Hvis kommunen vurderer, at du har behov for det, kan kommunen også hjælpe dig med at komme i kontakt med Udbetaling Danmark.

Selv om du får hjælp i kommunen, vil det altid være Udbetaling Danmark, der behandler din sag og fx afgør, om du skal have ydelsen (førtidspension tilkendes dog stadig af kommunen) eller om det beløb, du får udbetalt, skal ændres.

Bestil tid til hjælp i borgerservice

 

Overordnet vejledning i kommunen

Efter åbningen af Udbetaling Danmark vejleder kommunens borgerservice dig stadig om, hvilke ydelser du kan søge om at få. Det gælder både ydelser, der udbetales af kommunen og af Udbetaling Danmark.

Kontakt

Udbetaling Danmark
Sidst opdateret den 10. april 2019