Boliger til ældre og handicappede

Næstved Kommune råder over en lang række boliger, som er specielt egnet til ældre og handicappede borgere.

Bolig i Birkebjergcentret

 

Ældreboliger og visitationsboliger

Plejeboliger 

Solgaven
Plejeboliger egnet for blinde og svagtseende samt blinde demente borgere:
Kontakt: Center for Handicap og Psykiatri.

Kontakt

Center for Sundhed og Ældre
Telefon: 5588 1200

Svartider

Næstved Kommune besvarer alle henvendelser i løbet af 15 arbejdsdage.
Hvis vi ikke kan afgøre sagen i løbet af 15 arbejdsdage, vil du modtage en besked om, hvor lang tid det vil tage.
Der er undtagelser fra denne regel. Se frister for afgørelser

Besøg vores Ældrecentre

Her kan du se en oversigt over kommunens Ældrecentre med beskrivelse af indretning, omgivelser m.v.

Ældredistrikter og Ældrecentre

Sidst opdateret den 8. april 2019