Byggeri

Når du skal søge byggetilladelse og andre godkendelser af dit byggeri, så skal du søge via selvbetjeningsløsningen Byg & Miljø.

Efter aftale mellem KL og regeringen er der indført landsdækkende digital ansøgningsplatform for miljø-og byggesager. Systemet hedder Byg og Miljø – i daglig tale BOM. Der er i den forbindelse indført krav om bl.a. digital byggeansøgning jf. Byggelovens § 16 stk. 3:

Ansøgning om byggetilladelse og om dispensation fra denne lov og regler fastsat i medfør heraf skal indgives til kommunalbestyrelsen ved anvendelse af den digitale løsning, som kommunen stiller til rådighed (digital selvbetjening). Ansøgninger, der ikke indgives ved digital selvbetjening, afvises af kommunalbestyrelsen, jf. dog stk. 4 og 5.

Kom igang med Byg og Miljø

Du skal logge ind i Byg og Miljø med dit NemID eller din digitale signatur, og du kan gemme din ansøgning gennem hele forløbet, så du senere kan vende tilbage til den.

Inden du går i gang med Byg og Miljø, kan du finde vejledninger til dit byggeprojekt og informationer om de krav, som dit projekt skal opfylde.

Vi har samlet en række nyttige links, hvor du kan finde oplysninger og materiale til brug for din byggeansøgning. Læs mere i 'Hjælp til byggeansøgning'. Når du har tegnet og beskrevet dit projekt, er du velkommen til at aftale et dialogmøde med en byggesagsbehandler, inden du bruger selvbetjeningsløsningen Byg & Miljø. Aftale om forhåndsdialog kan træffes på telefon 55 88 61 10, eller der kan bestilles tid via ovennævnte link.

 

Databeskyttelse

I forhold til beskyttelse af dine data i forbindelse med blandt andet byggetilladelser har Næstved Kommune udarbejdet: ”Orientering om dine rettigheder efter databeskyttelsesforordningen”.

Kontakt

Center for Plan og Miljø, Byggemyndighed
Telefon: 5588 6110
E-mail:
Sidst opdateret den 5. september 2019