BBR-meddelelse

Din BBR-meddelelse indeholder en lang række oplysninger om din ejendom, som du blandt andet har brug for, når du skal sælge dit hus, optage nye lån eller ved forsikringsspørgsmål.

Hvad er BBR?

BBR (Bygnings- og Boligregistret) er et landsdækkende register med data om samtlige landets bygninger og boliger.

Oplysningerne i BBR dækker blandt andet areal, beliggenhed, anvendelse, installationer, vand- og afløbsforhold, køkkenforhold, ydervægs- og tagdækningsmaterialer. Oplysningerne i BBR skal afspejle de faktiske, fysiske forhold - altså også forhold, der eventuelt ikke er godkendte.

Oplysningerne i BBR anvendes både af de statslige, regionale og kommunale myndigheder samt af forsyningsselskaber og private virksomheder, som fx ejendomsmæglere og realkreditinstitutter.

 

Hvem har ansvar for registret?

Det er den enkelte kommune, der har ansvaret for registreringen i BBR - men det er den enkelte ejendoms ejer, der har pligt til at sørge for, at oplysningerne i BBR altid er rigtige. Oplysningerne i BBR skal altid stemme overens med de faktiske forhold på ejendommen. Derfor er det vigtig, at ejeren giver kommunen besked, hvis der sker ændringer på ejendommen i forhold til, hvad der står registreret i BBR.

 

Hvornår får du en BBR-meddelelse?

BBR meddelelsen udsendes til ejere af fast ejendom i forbindelse med køb af ejendom, samt når der er foretaget ændringer i de registrerede oplysninger om ejendommen.

 

Hvad har du pligt til at indberette?

De oplysninger, som du har pligt til at indberette til BBR, samt hvornår de skal indberettes, kan du finde i bekendtgørelsen af lov om bygnings- og boligregistrering, nr. 797 af 06/08/2019 om ejers pligt til at give oplysninger til Bygnings- og Boligregistret (BBR) - se linket nedenfor.

De oplysninger, der skal indberettes, er blandt andet oplysninger om:

 • Opførelsesår
 • Om- og tilbygningsår
 • Bebygget areal
 • Antal etager
 • Samlet boligareal
 • Samlet erhvervsareal
 • Areal af udnyttet tagetage
 • Areal af udestue
 • Tagdækningsmateriale
 • Varmeforsyning
 

Hvordan får du en BBR-meddelelse?

Hvis du har brug for at få en ny BBR-meddelelse, kan du med NemID få fat i din BBR-meddelelse følgende steder:

 • Den Offentlige InformationsServer (OIS)
 • SKAT's hjemmeside (i skattemappen)

Du kan også henvende dig til den kommune, hvor din ejendom er beliggende. 

 

Hvis der er fejl i BBR-meddelelsen?

Hvis der er fejl i BBR-meddelelsen, skal ændringer påføres meddelelsen, som sendes til Center for Plan og Miljø på mail:

Efter ændring fremsendes en ny BBR-meddelelse til ejer(e) af ejendommen – eventuelt anmodes ejer om at rette henvendelse til Center for Plan og Miljø.

 

BBR-oplysningernes gyldighed

En BBR-meddelelse fra OIS har samme juridiske gyldighed som en BBR-meddelelse udstedt af kommunen og kan derfor som regel erstatte kommunens BBR-meddelelse.

 

Nyttige links

Bekendtgørelsen af lov om bygnings- og boligregistrering (nyt vindue)

SKAT's hjemmeside om bolig og ejendomme (nyt vindue)

Kontakt

Center for Plan og Miljø, Byggemyndighed
Telefon: 5588 6110
E-mail:

Bygnings- og Boligregistret

Du kan holde dig orienteret om aktuelle emner vedrørende BBR fra Udviklings- og Forenklingsstyrelsen, Kombit og KL via hjemmesiden BBR.dk
Siden henvender sig til ejere, kommuner og teknikere.

Logo til Bygnings- og Boligregistret

Sidst opdateret den 4. september 2019