BBR-ejermeddelelse

Din BBR meddelelse indeholder en lang række oplysninger om din ejendom, som du bl.a. har brug for, når du skal sælge dit hus, optage nye lån eller ved forsikringsspørgsmål.

Hvad er BBR?

BBR (Bygnings- og Boligregistret) er et landsdækkende register med data om samtlige landets bygninger og boliger.

Oplysningerne i BBR dækker bl.a. areal, beliggenhed, anvendelse, installationer, vand- og afløbsforhold, køkkenforhold, ydervægs- og tagdækningsmaterialer. Oplysningerne i BBR skal afspejle de faktiske, fysiske forhold, altså også forhold, der eventuelt ikke er godkendte.

Oplysningerne i BBR anvendes både af de statslige, regionale og kommunale myndigheder samt af forsyningsselskaber og private virksomheder, som fx ejendomsmæglere og realkreditinstitutter.

 

Hvem har ansvar for registret?

Det er den enkelte kommune, der har ansvaret for registreringen i BBR - men det er den enkelte ejendoms ejer, der har pligt til at sørge for, at oplysningerne i BBR altid er rigtige. Oplysningerne i BBR skal altid stemme overens med de faktiske forhold på ejendommen. Derfor er det vigtig, at ejeren giver kommunen besked, hvis der sker ændringer på ejendommen i forhold til, hvad der står registreret i BBR.

 

Hvornår får du en BBR meddelelse?

BBR meddelelsen udsendes til ejere af fast ejendom i forbindelse med køb af ejendom, samt når der er foretaget ændringer i de registrerede oplysninger om ejendommen.

 

Hvad har du pligt til at indberette?

De oplysninger, som du har pligt til at indberette til BBR, samt hvornår de skal indberettes, kan du finde i LBK. nr. 1080 af 5. september 2013 om ejers pligt til at give oplysninger til Bygnings- og Boligregistret (BBR).

De oplysninger, der skal indberettes, er bl.a. oplysninger om:

  • Opførelsesår
  • Om- og tilbygningsår
  • Bebygget areal
  • Antal etager
  • Samlet boligareal
  • Samlet erhvervsareal
  • Areal af udnyttet tagetage
  • Areal af udestue
  • Tagdækningsmateriale
  • Energiforsyning

LBK. nr. 1080 af 5. september 2013 på www.Retsinformation.dk

 

Hvordan får du en BBR meddelelse?

Hvis du har brug for at få en ny BBR-meddelelse, kan du med NemID få fat i din BBR-meddelelse følgende steder:
- Den Offentlige InformationsServer (OIS)
- SKAT´s hjemmeside (i skattemappen)

Du kan også henvende dig til den kommunen, hvor din ejendom er beliggende. Kommunen kan opkræve et gebyr på 70 kr. for at udlevere din BBR-meddelelse.

Den offentlige informationsserver OIS
SKATS´s hjemmeside

 

Hvis der er fejl i BBR meddelelsen?

Hvis der er fejl i BBR meddelelsen, skal ændringer påføres meddelelsen, som sendes til Center for Plan og Miljø, Rådmandshaven 20, 4700 Næstved.

Efter ændring fremsendes en ny BBR meddelelse til ejer(e) af ejendommen – eventuelt anmodes ejer om, at rette henvendelse til kommunens Byggemyndighed i Center for Plan og Miljø

 

BBR-oplysningernes gyldighed

En BBR meddelelse fra OIS har samme juridiske gyldighed som en BBR meddelelse udstedt af kommunen og kan derfor som regel erstatte kommunens BBR meddelelse.

Kontakt

Center for Plan og Miljø, Byggemyndighed
Telefon: 5588 6110
E-mail:

Bygnings- og Boligregistret

Du kan holde dig orienteret om aktuelle emner vedrørende BBR, fra Udviklings- og Forenklingsstyrelsen, Kombit og KL via hjemmesiden BBR.dk
Siden henvender sig til ejere, kommuner og teknikere.

Logo til Bygnings- og Boligregistret

Sidst opdateret den 8. april 2019