Ejendomsvurdering

SKAT vurderer alle ejerboliger og sommerhuse den 1. oktober hvert andet år i de ulige år. I de lige år vurderes alle øvrige ejendomme.

Hvad bruges ejendomsvurderingen til?

Både den almindelige ejendomsvurdering og den såkaldte årsregulering har betydning for, hvad du skal betale i ejendomsværdiskat og ejendomsskat (grundskyld). For erhvervsejendomme har den ansatte dækningsafgiftspligtige forskelsværdi betydning for beregning af dækningsafgiften.

Information om ejendomsvurderingen (pdf,nyt vindue)
Folder om Ejendomsværdiskatten i 2012 (pdf,nyt vindue)

 

Hvordan kan du klage over din vurdering?

Hvis du ikke er enig i vurderingen kan du klage til et af SKATs skattecentre. Klagefristen fremgår af vurderingsmeddelelsen.

 

Spørgsmål om vurderingen

Alle spørgsmål vedrørende vurderingen skal rettes til SKAT.

Skattecenter Korsør
Storebælts Erhvervs Park 3
4220 Korsør
Telefon 7222 1818

 

Vurderingsattest

Vurderingsattest kan fås ved henvendelse til
Center for Plan og Erhverv, Rådmandshaven 20, 4700 Næstved,
Telefon 5588 6055 eller e-mail 

Se åbningstider for personlig og telefonisk betjening

Kontakt

Center for Plan og Miljø, Byggemyndighed
Telefon: 5588 6110
E-mail:

Ejendomsvurdering

På SKATSs hjemmeside kan du se den seneste vurdering.
Den blev udsendt til ejerne i marts/april måned - oftest som sidste del af årsopgørelsen.
Kun få har modtaget en egentlig vurderingsmeddelelse for så vidt angår ejerboligerne.

Illustration fra SKATs hjemmeside

OIS

Ejere af fast ejendom har adgang til alle oplysninger om deres egne ejendomme via den offentlige Informationsserver OIS.

Link til OIS

Sidst opdateret den 8. april 2019