Har du fået brev fra SKAT?

Frem til udgangen af 2019 sender SKAT breve til ejere og administratorer af erhvervsejendomme i hele landet. Det sker for at indsamle nye og mere detaljerede oplysninger om erhvervsejendomme til Bygnings- og Boligregistret (BBR).

I Næstved Kommune vil du som ejer eller administrator af en erhvervsejendom modtage brev fra SKAT fra den 20. februar 2018.

SKAT forventer at have gennemført hovedparten af nyregistreringerne ved årets udgang. Der kan være ejere, som først bliver kontaktet på et senere tidspunkt. Det betyder, at der stadig bliver sendt breve ud til ejere af erhvervsejendomme i 2019. Ejendomme, som først kontaktes i 2019 er blandt andet landbrugsejendomme og offentligt ejede ejendomme.

BBR Erhvervsservice

For at hjælpe ejere og administratorer med registreringen af oplysninger om deres erhvervsejendomme har SKAT etableret BBR Erhvervsservice, der hjælper til med registreringen.

Er du ejer eller administrator af en eller flere erhvervsejendomme, skal du ikke selv foretage dig noget, før du får et brev fra BBR Erhvervsservice i SKAT eller får en ny BBR-meddelelse.

Hvad skal oplysningerne bruges til?

De oplysninger, der bliver registreret i BBR, kan blive brugt som en del af grundlaget for den fremtidige ejendomsvurdering af erhvervsejendomme.

BBR bruges i mange sammenhænge

Oplysningerne i BBR bruges både af offentlige myndigheder, forsyningsselskaber og private virksomheder, som fx ejendomsmæglere, forsikringsselskaber og realkreditinstitutter.

Ejere og administratorer af erhvervsejendomme bruger oplysningerne fra BBR i forbindelse med indgåelse af nye erhvervslejemål og salg af ejendomme. 

 

Kontakt BBR Erhvervsservice i SKAT

Har du fået brev fra SKAT vedrørende ny registrering af erhvervsejendomme i BBR, kan du kontakte BBR Erhvervsservice i SKAT på tlf. 72 22 28 47.

Link til SKAT's hjemmeside om oplysninger om erhvervsejendomme til BBR (nyt vindue)

Kontakt

Center for Plan og Miljø, Byggemyndighed
Telefon: 5588 6110
E-mail:

Berørte erhvervsejendomme

SKAT's registrering af nye og mere detaljerede oplysninger i BBR om erhvervsejendomme berører omkring 250.000 ejere og administratorer i hele landet, der tilsammen har omkring 730.000 erhvervsbygninger.

Hvornår foregår registreringen?

SKAT gennemfører indsamlingen af oplysninger i perioden november 2016 til udgangen af 2019.

Ajourføring

SKAT står for kontakten til ejere og administratorer i forbindelse med indsamlingen af de nye og mere detaljerede oplysninger om erhvervsejendomme. Ajourføringen af oplysninger i BBR sker herefter i den kommune, hvor erhvervs-ejendommene ligger. Når ajourføringen er gennemført, får ejer eller administrator en opdateret BBR-meddelelse. 

Sidst opdateret den 4. september 2019