Helårsbeboelse i sommerhuse

Sommerhuset kan lovligt anvendes til beboelse i perioden fra 1. marts til 31. oktober. Uden for denne periode kan sommerhuset som hovedregel kun anvendes til kortvarige ferieophold m.v. Reglerne om beboelse i sommerhuse fremgår af planloven. Der gælder særlige regler for pensionister.

Pensionistregler

Pensionister, der ejer et sommerhus i et sommerhusområde, har en personlig ret til at benytte boligen til helårsbeboelse, når pensionisten har ejet ejendommen i 1 år. En pensionist skal opfylde én af følgende betingelser:

  • Er fyldt 65 år
  • Er pensionsmodtager, der er fyldt 60 år
  • Er førtidspensionist
  • Er efterlønsmodtager
  • Er modtager af fleksydelse
 

Vær opmærksom på

Hvis du er efterlønsmodtager, skal kommunen have dokumentation for, at du er gået på efterløn. Dokumentationen kan fx være en "lønseddel".

Efterlønsbeviset er ikke alene tilstrækkelig dokumentation.

Pensionistreglerne giver samtidig en ægtefælle, samlever og børn mulighed for at flytte ind i husstanden og bo lovligt i sommerhuset. Hvis pensionisten fraflytter sommerhuset, så skal hele husstanden flytte. Hvis pensionisten dør, så kan ægtefælle, samlever eller børn fortsat bo lovligt i sommerhuset.

Pensionister behøver, hvis de beskrevne betingelser er opfyldt, ikke at søge om tilladelse til helårsbeboelse, men kan tilmelde sig Folkeregisteret på adressen. Pensionister skal, hvis kommunen forlanger dette, være i stand til at dokumentere følgende:

  • Hvor længe vedkommende har ejet sommerhuset
  • At pensionisten er omfattet af ovennævnte ”Pensionistregler”
 

Hvad sker der, hvis du flytter ind i et sommerhus uden at opfylde lovens krav

Kommunalbestyrelsen skal hvert år efter den 1. november udstede påbud om fraflytning af sommerhuset. Overholder du ikke påbuddet, skal kommunalbestyrelsen indgive politianmeldelse og pålægge daglige tvangsbøder. Dette sker efter reglerne i planlovens kapitel 12, § 51a.

Kontakt

Center for Plan og Miljø, Team Plan, Geodata og Klima
Telefon: 5588 6080
E-mail:

Kontakt

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte:

Center for Plan og Miljø
Mail:  
Telefon: 5588 6080

Sidst opdateret den 11. september 2019