Spiræavej, 4700 Næstved

Udbud af tre parceller - matr.nr. 2ex, 2du, og 2bk, Grimstrup Næstved Jorder til boliger og offentlige formål på Spiræavej i Næstved.

Kort fra webgis over Spiræavej i Næstved - 3 matrikler
Kort fra webgis over 3 matrikeler i udbud på Spiræavej i Næstved

Udbud af tre matrikler på Spiræavej.

  • Matr.nr. 2ex, Grimstrup Næstved Jorder på 1.419 m2,
  • matr.nr. 2du, Grimstrup Jorder på 2.833 m2 og
  • matr.nr. 2bk, Grimstrup Næstved Jorder på 1.182 m2.

Området er omfattet af lokalplan B49.1-2, hvoraf det fremgår at området skal anvendelse tilboliger og offentlige formål. Bebyggelsen må ikke opføres med mere end 1 etage med udnyttet tagetage. Bygningshøjden må ikke overstige 6 m. Taghældningen skal være mellem 10 og 30 grader. Bebyggelsesprocenten for den enkelte grund må ikke overstige 30 .

Matr.nr. 2bk, Grimstrup Næstved Jorder hører ligeledes under kommuneplanramme 1.4 BE14.1. Plannavn: Grimstrupvej-Hindbærvej-Solbærvej-Sandholmvej-Syrenvej m.fl.
Plandistrikt: 1.4 Lille Næstved. Anvendelse generelt: Blandet bolig og erhverv. Anvendelse specifik: Blandet byområde. Anvendelse konkret: Åben lav bolig.

Matr.nr. 2du og 2ex, Grimstrup Jorder hører under kommuneplanramme. Plannr.: 1.4 B49.1. Plannavn: Spiræavej-Forsytiavej-Jasminvej. Plandistrikt: 1.4 Lille Næstved. Anvendelse generelt: Boligområde. Anvendelse specifik: Blandet boligområde

Bebyggelsens udseende
For al bebyggelse, herunder institutioner og fælleshuse gælder, at udvendige bygningssider skal fremstå som murværk i gule tegl eller med pudsede eller vandskurede facader eller som træfacader. Facader skal fremstå i hvide, lysegule eller lysegrå farver. Tage skal dækkes med samme materiale inden for de enkelte delområder.

Købspris

400 kr. excl. moms pr. m2. Salg til højstbydende efter udbud. Arealerne er ikke byggemodnede, hvilket køber selv skal bekoste.

Arealerne vil blive annonceret i Ugebladet.

 

Tilbudsfrist

Ingen frist. Skriftligt købstilbud skal fremsendes til Næstved Kommune, Center for Politik og Udvikling, Jura - Grundsalg, Grundsalg, Teatergade 8, 4700 Næstved.

 

Salgsvilkår

  • Lokalplan B49.1-2 - Lokalplan B49.1-2 for et område til boliger nord for Susågården

Grunden udbydes på sædvanlige vilkår med 2 års byggepligt samt forbud mod videresalg i ubebygget stand.

Udbuddet sker efter reglerne om offentligt udbud ved salg af kommunale ejendomme, bkg. nr. 799 af 24. juni 2011. Byrådet forbeholder sig ret til at vælge frit mellem de indkomne tilbud, herunder at forkaste dem alle

- Måleblad over grundene på Spiræavej

 

Kontakt

Center for Politik og Udvikling, Jura
Telefon: 5588 5030

Kontakt

Center for Politik og Udvikling
Jura, Grundsalg
Teatergade 8,
4700 Næstved.

Gitte Gerløv
Janne Madsen

Dir. telefonnr.: 5588 5020

Sidst opdateret den 8. april 2019