Rotter

Du skal anmelde rotter til Næstved Kommune via vores selvbetjening nedenfor. Det er vigtigt at anmelde rotterne, da de kan bære alvorlige sygdomme, der kan smitte. 

Selvbetjening

Brug selvbetjeningen og undgå telefonkø. Du kan anmelde rotter 24 timer i døgnet.

Foto af rotte

Selvbetjening

Anvend selvbetjeningen, hvor du kan anmelde rotter 24 timer i døgnet.

Sådan gør du:

  • Du klikker linket øverst på siden, som  åbner RotteWeb.
  • Skriv oplysningerne i skemaet. Felter med * skal udfyldes.
  • Skriv supplerende oplysninger i skemaet. Jo flere oplysninger vi får, jo bedre kan vi vurdere bekæmpelsen.
  • Tryk på SEND
 

Har jeg rotter?

Der er flere tegn på om du har rotter. Du kan høre dem, de piber og kradser. De lugter skarpt og ubehageligt, det minder lidt om både kloak og grisestald. Rotteekskrementerne er sorte, aflange og runde, og spidse i den ene ende - lidt mindre end en pegefingerspids. Udenfor laver rotterne huller i jorden, gerne tæt på et dæksel eller ved husets fundament. Hvis dine fliser eller asfalt synker, kan det være fordi rotterne har lavet gange nedenunder. Indendørs kan rotterne gnave sig igennem paneler, vægge og gulve. Hullerne er runde, og cirka på størrelse med en tennisbold. Du kan holde øje med friske, afgnavede træspåner.

 

Hvad sker der, når du har anmeldt rotter

Næstved Kommune samarbejder med Kiltin om bekæmpelsen af rotter i kommunen. Når vi har modtaget din anmeldelse om rotter, sender Kiltin en bekæmper ud til dig. Rottebekæmperen vil foretage et tilsyn og undersøge om der er steder hvor rotterne kan gemme sig eller finde mad.

Hvis der er mistanke om, at rotterne kommer fra din kloak, vil der blive lavet en røgprøve, som kan afsløre defekte rør. Rottebekæmperen vil kontakte dig, så i kan aftale et tidspunkt for tilsynet.

 

Hvad kan jeg selv gøre?

Du kan selv gøre meget for at forebygge rotter og der er nogle simple råd du kan følge:

• Undgå at lægge mere mad ud til fuglene end de kan spise
• Undgå at have beplantning langs husmuren og op til taget. Det giver rotterne mulighed for at kunne komme op på taget og ind i huset.
• Gammelt træ-/renoveringsaffald kan rotterne bruge som gemmesteder eller redepladser. Vi anbefaler derfor at du rydder op og fjerner gammelt affald.

Du kan ved at klikke her få flere gode råd ved at se videoerne. Vi har otte forskellige videoer, der beskriver hvordan du bedst undgå rotter på din ejendom.

 

Hvad koster det?

Det koster dig ikke noget, at få en rottebekæmper ud. Det er kommunen, der står for rottebekæmpelse og du betaler for det over ejendomsskatten.

Finder rottebekæmperen skader, mangler og fejl i forbindelse med sit besøg, står du selv for at udbedre skaderne for egen regning, hvis ikke du har en forsikring der dækker.
Du kan blive påbudt at reparere kloakken og rottesikre din ejendom.

 

Klagemuligheder

Hvis du vil klage over bekæmpelsen af rotter, skal du klage til kommunen. Vores afgørelse i sagen kan ikke påklages til anden myndighed.

 

Flere informationer

På Miljøstyrelsens hjemmeside kan du læse mere om rottebekæmpelse (nyt vindue)

Kontakt

Center for Plan og Miljø, Affald
Telefon: 5588 6180
E-mail:

Kontaktinformationer

Næstved Kommune
Rådmandshaven 20
4700 Næstved
E-mail:
Tlf.: 5588 6180

Se åbningstider for personlig og telefonisk betjening

Sidst opdateret den 4. februar 2020