Rottetilsyn på tilsynspligtige ejendomme

I perioden 1. oktober til 28. februar vil tilsynspligtige ejendomme få besøg af en af kommunens rottebekæmpere.

De tilsynspligtige ejendomme er erhvervsejendomme med dyrehold, primærproduktion af fødevarer og foder til dyr, opbevaring af foderstoffer til dyr eller opbevaring af planteprodukter, som efterfølgende anvendes til produktion af fødevarer til mennesker.

Rottebekæmperen vil kontakte ejer eller lejer på ejendommen. Træffes der ikke nogen hjemme, vil der blive lagt et besøgskort i postkassen. Kommunens rottebekæmper er forpligtiget til at gennemgå ejendommens udendørs arealer – også hvis der ikke træffes nogen hjemme - med henblik på om der er spor efter rotter. Hvis der konstateres rottetilhold på din ejendom, vil der ligeledes blive lagt oplysning herom.

Kommunen skal én gang om året undersøge alle tilsynspligtige ejendomme for rotter. Tilsynet udføres i henhold til bekendtgørelse nr. 1723 af 17. december 2017 om forebyggelse og bekæmpelse af rotter.

På øvrige ejendomme – herunder i byzone og sommerhusområder - sker bekæmpelsen kun, hvis man anmelder rotter.

Såfremt du konstaterer rotter eller har mistanke om rotter, skal du anmelde det på kommunens hjemmeside www.naestved.dk/skadedyr vælg selvbetjening og anmeld dit rotteproblem.

Bemærk endvidere at ejer eller dennes repræsentant skal være hjemme, når skadedyrsbekæmperen kommer på besøg første gang.

Kontakt

Center for Plan og Miljø, Affald
Telefon: 5588 6180
E-mail:
Sidst opdateret den 12. november 2019