Bundfældningstank

Bundfældningstanke fjerner de fastere dele fra spildevandet og de skal være godkendte. De indgår i alle renseløsninger og kan i enkelte områder bruges som eneste renseløsning.

Bundfældningstank

Stort billede af bundfældningstank (nyt vindue)

Selvbetjening

Du skal have hjælp fra en autoriseret kloakmester til ansøgningen

Ejendomme, der ikke er koblet på NK-Spildevands eller forsyningsselskabets kloaksystem, har typisk allerede en bundfældningstank. Det kan f.eks. være, at du har en septiktank eller en Trixtank, men de opfylder ikke de krav, der er til bundfældningstanke i dag. Bundfældningstanke renser kun spildevandet mekanisk, dvs. de kun fjerner de fastere dele fra spildevandet. Derfor vil mange få et påbud om at få en ny og bedre renseløsning på deres ejendom.
Hvis du bor i et område uden rensekrav, kan du forsat benytte din gamle tank. Men du skal søge om en ny spildevandstilladelse og have en ny tank, hvis du ændrer spildevandsforholdene, fx hvis du øger belastningen af tanken med et ekstra badeværelse eller bryggers.
Inden du etablerer en bundfældningstank, er det vigtigt at du får en tilladelse fra kommunen. Arbejdet skal udføres af en kloakmester. 

I faktaboksen til højre kan du læse mere om kravene til en bundfældningstank, finde ud af, hvordan den virker og hvilke udgifter du kan forvente.

Kontakt

Center for Plan og Miljø, Vand og Natur
Telefon: 5588 6190
E-mail:

Billede af en bundfældningstank

Hvad gælder for din ejendom?

Spørgsmål og vejledning

Du kan læse mere om tømningsordningen på NK-Spildevands hjemmeside. Kontakt dem, hvis du har spørgsmål til ordningen eller problemer med selve tømningen.

NK-Spildevand A/S

Regulativ for bundfældningstanke

Sidst opdateret den 8. april 2019