Generelt om Spildevandsplanen

I foråret 2013 trådte den nye Spildevandsplan i kraft. Den erstatter de eksisterende planer og tillæg. Det betyder, at Næstved Kommunes vandmiljø vil blive væsentligt forbedret over de næste ti år.

Generelt om spildevandsplanen

Spildevandsplanen er udarbejdet efter Miljøbeskyttelsesloven, der giver kommunen ret og pligt til at stille krav til private ejendomme. Derfor vil du som borger få et påbud om kloakering af din grund eller blive bedt om at etablere egen renseløsning, hvis din nuværende løsning ikke opfylder gældende krav til rensning af spildevand.

Her på siden kan du læse om, hvad en spildevandsplan er, og hvad den betyder for dig.

 

Hvad er en spildevandsplan?

En spildevandsplan er en plan for, hvordan vi bedst kommer af med spildevandet og samtidig passer på miljøet. Spildevandsplanen fra 2013 omfatter områder i det åbne land og byudviklingsområder. Alle eksisterende spildevandsløsninger er blevet gennemgået for at se, om de opfylder gældende krav til rensning. De ejendomme, der ikke opfylder kravene, skal rense spildevandet bedre i fremtiden. Det er Næstved Kommune, der i samarbejde med NK-Spildevand A/S udarbejder spildevandsplanen  efter statens vandplaner og miljøkrav. Planen tager højde for både sundhed, miljø, teknik og økonomi. 

 

Hvad betyder spildevandsplanen for mig?

Spildevandsplanen udpeger områder, hvor alle ejendomme skal kloakeres i løbet af planperioden, der løber fra 2013-2022. Uden for disse områder skal de ejendomme, der endnu ikke opfylder gældende krav til spildevandsrensning, i fremtiden rense deres spildevand bedre. Afhængig af hvor du bor, kan det betyde, at din ejendom  ligger i et område, der skal kloakeres eller at du selv skal etablere en renseløsning.

Ved at benytte linket i den første faktaboks til højre kan du finde kommunens interaktive kort, hvor du kan søge informationer om, hvad der skal ske på din ejendom.

 

Hvad siger loven?

Når kommunen stiller krav om, at spildevandet skal renses bedre på din ejendom, er det fordi loven siger, at vi skal. Allerede i 1997 vedtog Folketinget, at rensning af spildevand på landet skulle forbedres. Kommunen har derfor pligt til at lave en spildevandsplan, som opfylder statens krav.

Der er andre lovområder, der har indflydelse på, hvordan vi i fremtiden skal håndtere vores spildevand. EU kræver, at Miljøministeriet laver vandplaner, som sikrer, at grundvand, vandløb, søer og fjorde er så rene som muligt. Det sker som led i at bevare og forbedre natur- og miljøtilstanden i hele Europa.

Det er kommunens opgave, at udarbejde spildevandsplaner, som lever op til Miljøministeriets krav. Næstved Kommune tager hensyn til lokale forhold i arbejdet med spildevandsplaner. Det er forhold som beskyttelse af grundvandet, vandmiljøets tilstand og sårbarhed, hvor tæt huse og landsbyer ligger, afstand til eksisterende kloakanlæg med mere.

 

Kan jeg få hjælp?

Hvis du ejer en ejendom, der får eller har fået krav fra kommunen om bedre spildevandsrensning, kan du nu søge om at få fristen for tilslutning til kloak eller etablering af privat anlæg forlænget. Du kan ligeledes søge om et lån til udgifterne på 20 år. Du skal være opmærksom på at der stilles særlige krav til muligheden for lån og en længere frist til at etablere bedre spildevandsrensning.

Hvem gælder tilbuddet for?

Tilbuddet gælder for ejendomme, hvor ejerne har en samlet husstandsindkomst på ca. 300.000 kr. Beløbet reguleres årligt af staten. Beløbet for den samlede husstandsindkomst forhøjes med ca. 41.200 kr. for hvert hjemmeboende barn under 18 år op til max. 4 børn.

Ansøgningsfrister

Når kommunen har truffet afgørelse om at ejendommen er omfattet af reglerne og har forlænget fristen for påbuddet med minimum 3 år, skal ejer skriftligt ansøge NK-Forsyning om låneordningen. Ansøgningen til forsyningsselskabet skal gives senest 1 1/2 år før påbuddet skal være opfyldt. Forsyningen har herefter 4 måneder til at give tilbuddet, og ejer skal accepterer tilbuddet senest 1 år før påbuddet udløber. Disse tidsfrister skal sikre at forsyningen har mulighed for at etablere spildevandsanlægget indenfor tidsfristen i kommunens påbud.

Ansøgningsskema

Du kan hente ansøgningsskemaet ved at klikke her.

Hvis du er i tvivl om hvordan du udfylder ansøgningsskemaet, så kan du hente en vejledning ved at klikke her: Vejledning

Husk at du skal vedlægge seneste opgørelse fra SKAT for alle ejendommens beboere. Ansøgningsskemaet skal sendes til Næstved Kommune på eller Center for Plan og Miljø, Rådmandshaven 20, 4700 Næstved, som træffer afgørelsen om ejer er omfattet af reglerne.

Kontakt

Har du spørgsmål til ansøgningsskemaet kan du kontakte Team Vand og Natur, Spildevand i Næstved Kommune på tlf. 5588 6190

Hvis du vil vide mere kan du læse bekendtgørelsen her

 

Kontakt

Center for Plan og Miljø, Vand og Natur
Telefon: 5588 6190
E-mail:


Har du spørgsmål til spildevandsplanen?

Kontakt
Center for Plan og Miljø

Tlf. 5588 6190

Se åbningstider for telefonisk og personlig betjening(nyt vindue)

Vil du vide mere?

På Næstved Kommunes hjemmeside kan du læse mere om kloakering og forskellige renseløsninger.

Information om kloakering(nyt vindue)

Information om renseløsninger(nyt vindue)

Sidst opdateret den 8. april 2019