Regnvand

Du kan vælge flere forskellige løsninger, når du skal håndtere regnvandet på din egen grund. Her kan du læse om nogle af de mest almindelig løsninger, f.eks. faskine og regnvandsbed.

Du skal selv håndtere dit regnvand

Regnvand forsvinder ikke af sig selv. Igennem de seneste år har vi haft mange kraftige regnskyl - og det ser ud til, at vi får flere i fremtiden. Flere steder kan kloakkerne ikke klare presset, og selvom vi hele tiden arbejder på at klimasikre kloakkerne, kan oversvømmelser ikke helt undgås.

Hvis du bor i et kloakeret område, vil regnvandet typisk blive ledt ud i kloaksystemet eller gennem særlige ledninger til regnvandet. I næsten alle de områder, hvor vi i fremtiden etablerer kloakker, skal du selv tage hånd om dit regnvand. Etableres der en ny ledning til spildevandet kan du evt. også lede regnvandet gennem den ledning, som tidligere førte spildevandet væk fra bundfældningstanken.

Der er flere fordele ved at aflede regnvandet på egen grund. Du kan som borger og husejer være med til at begrænse skaderne både hos dig selv og din nabo, når den kraftige regn sætter ind, fordi vand fx fra dit tag ikke belaster kloaknettet. Samtidig kan du lave et anlæg, som du kan få glæde af i mange år.

Du kan vælge flere forskellige løsninger og læse mere om nogle af de mest almindelige løsninger på disse sider.

Vidste du?

... at der er lavet nogle små gode pjecer om blandt andet
  • Vand i kælderen
  • Nedsivning af tagvand i faskiner
  • Mindre regnvand i kloakken

Forside af pjecen "Nedsivning af tagvand i faskiner"

Hent pjecerne

Hent inspiration

til hvordan du kan håndtere eller udnytte regnvand

Haven
LAR i Danmark

Sidst opdateret den 8. april 2019