Regnvand på erhvervsgrunde

Ved butikker og større virksomheder kan det være store mængder regnvand, som skal håndteres, f.eks. fra parkeringspladser og tagflader. Uanset om du vil aflede regnvandet til kloak, til et vandløb, nedsive det eller noget helt andet, skal du søge om tilladelse hos kommunen.

Hvis du skal etablere eller udvide en ny butik, en ny bygning til din landbrugsejendom eller en anden form for erhvervsejendom med store tagflader og/eller befæstede arealer til parkeringspladser, skal du samtidig finde ud af, hvordan du vil aflede regnvandet. Uanset om du vil aflede det til kloak, til et vandløb, nedsive det eller noget helt andet, skal du søge om tilladelse hos kommunen.

Ofte vil der være tale om store mængder regnvand, der skal afledes, og det må som udgangspunkt ikke ledes direkte til kloak eller vandløb, men skal forsinkes, så det afledes over længere tid. Desuden kan der være tale om, at vand fra veje og parkeringspladser skal renses, fx i olieudskiller inden afledning.

Ansøgning og tilladelse

Regnvand fra tage, veje og parkeringspladser betragtes som spildevand. Hvis du samtidig søger om byggetilladelse, skal du være opmærksom på, at vi ikke kan give byggetilladelsen, før der er givet tilladelse til afledning af spildevandet.

I ansøgningen skal du overordnet beskrive projektet og gøre rede for både eksisterende og fremtidige forhold. Du skal blandt andet angive, hvor mange liter vand pr. sekund, du ønsker at aflede, og hvordan du har tænkt dig at forsinke afstrømningen og til hvilket niveau. Desuden skal du oplyse om, hvordan du vil rense regnvandet, hvis der er tale om regnvand fra veje og parkeringspladser.

 

Håndter regnvandet på din egen grund (LAR - lokal afledning af regnvand)

Der er flere fordele ved at aflede regnvandet på egen grund. Du kan som virksomhedsejer være med til at begrænse skaderne - både hos dig selv og din nabo, når den kraftige regn sætter ind, hvis regnvandet fra din grund ikke belaster kloaknettet.

Du kan som udgangspunkt forsinke regnvandet ved hjælp af bassiner og såkaldte flowreguleringer, men det er en god ide at tænke i andre løsninger som fx grønne tage, rabatter, regnvandsbede og faskiner. Disse løsninger kan håndtere almindeligt regnvejr og regnskyl. Har du brug for at håndtere skybrud og monsterregn, er bassiner den bedste løsning. De kan ofte udformes, så de falder naturligt ind i omgivelserne.

Du kan læse mere om forskellige LAR-løsninger under menupunktet "Regnvand" i venstre side. Eller hente inspiration fra andre organisationer og virksomheder, der beskæftiger sig med emnet. Se faktaboksen i højre side.

Kontakt

Center for Plan og Miljø, Vand og Natur
Telefon: 5588 6190
E-mail:

Vidste du?

 ... at der er lavet nogle små gode pjecer om blandt andet

  • Sådan fungerer din kloak
  • Mindre regnvand i kloakken
  • Klimaændringer og din kloak

Forside af pjecen "Nedsivning af tagvand i faskiner"

Hent pjecerne på NK-Forsynings hjemmeside

Inspiration

Få gode idéer til, hvordan du kan håndtere eller udnytte regnvand

Haven
LAR i Danmark
Klimatilpasning.dk

Sidst opdateret den 1. oktober 2019