Spildevandsplan 2012-2022

Spildevandsplanen retter sig efter Miljøbeskyttelsesloven og er udarbejdet af Næstved Kommune i samarbejde med NK-Spildevand A/S.

Spildevandsplan 2012-2022

Spildevandsplanen beskriver, hvordan Næstved Kommune skal forbedre rensningen af spildevand fra husholdningerne i årene 2012-2022. Det indebærer, at nogle ejendomme skal tilsluttes kloak og renseanlæg hos NK-Spildevand A/S, mens andre får påbud om at etablere egen renseløsning.

Spildevandsplanen er udarbejdet efter kommunens vurdering af den enkelte ejendom og afhænger af, hvad der samfundsmæssigt, miljømæssigt og økonomisk bedst kan svare sig.

 

Du kan se selve spildevandsplanen her

Spildevandsplanen består af en tekstdel og en kortdel samt nogle bilag. Inde i tekstdelen af spildevandsplanen er der links til kortene.

Du kan læse spildevandsplanen incl. miljøvurdering her:

Spildevandsplan 2012-2022 (pdf, nyt vindue)

Du kan se bilagene her:

Bilag 1a: Status for kloakoplande (pdf, nyt vindue)

Bilag 1b: Plan for kloakoplande (pdf, nyt vindue)

Bilag 2a: Status for spildevandsbelastningen fra spredt bebyggelse, renseanlæg og regnbetingede udløb  (pdf, nyt vindue)

Bilag 2b: Plan for spildevandsbelastningen fra spredt bebyggelse og renseanlæg (pdf, nyt vindue)

Bilag 2c: Reduktion af spildevandsbelastningen fra spredt bebyggelse fordelt på kloakering og enkeltløsninger (pdf, nyt vindue)

Bilag 3: Liste over berørte ejendomme (pdf, nyt vindue)

Bilag 4: Tids- og investeringsplan (pdf, nyt vindue)

 

Undersøg selv hvad der gælder for din ejendom

Du kan taste din adresse ind her og se hvad der gælder for din ejendom:

 

 

Tillæg til spildevandsplanen

Du kan se tillæg til spildevandsplanen her:

Tillæg nr. 1 til spildevandsplanen for Næstved Kommune 2012 - 2022: Oplandet til Præstø Fjord (pdf, nyt vindue)

Tillæg 2 til spildevandsplanen for Næstved Kommune 2012 - 2022: Jenstrup Marvede og Saltø (pdf, nyt vindue)

Tillæg 3 til spildevandsplanen for Næstved Kommune 2012 - 2022: Ændringer i forhold til plan om spildevandsrensning på enkeltejendomme (pdf, nyt vindue)

Tillæg 4 til spildevandsplanen for Næstved Kommune 2012 - 2022: Revision af planen på baggrund af rensekravene i den statslige vandplan (pdf, nyt vindue)

Tillæg 5 til spildevandsplanen for Næstved Kommune 2012 - 2022 (pdf, nyt vindue)

Kortbilag til tillæg 5: Ydernæs til Odensevej(pdf, nyt vindue)

Tillæg 6 til spildevandsplanen for Næstved Kommune: Revision af strukturplanen for spildevandsrensning i det åbne land(pdf, nyt vindue)

Tillæg 7 til spildevandsplanen for Næstved Kommune 2012-2022: Ring, Fuglebjerg, Bjørnebæk og Syv Høje (pdf, nyt vindue)

Tillæg 8 til spildevandsplanen for Næstved Kommune 2012-2022: Lokal spildevandsrensning i Holløse, Førslev, Nyrup og Skafterup samt ændring af overløb fra Vester Egesborg (pdf, nyt vindue)

 

 

Kontakt

Center for Plan og Miljø, Vand og Natur
Telefon: 5588 6190
E-mail:

Har du spørgsmål til spildevandsplanen

Kontakt
Center for Plan og Miljø

Tlf. 5588 6190

Se åbningstider for telefonisk og personlig betjening

Folder om spildevandsplanen og forskellige renseløsninger

Spildevand på landet (nyt vindue)

Folderen er revideret i 2018

Sidst opdateret den 19. september 2019