Varme

Varmeforsyningen i Næstved Kommune består af kollektiv varme og af individuel varme.

Kollektiv varme

Bor du i et område udlagt til kollektiv varmeforsyning, vil der være enten mulighed for- eller pligt til at tilslutte sig den kollektive varmeforsyning. Den kollektive varmeforsyning er enten fjernvarme eller naturgas.

På varmekortet herunder kan du finde din ejendom og se, om der er kollektiv varmeforsyning. Under Søg kan du taste din adresse

 

 

Læs mere om tilslutnings- og forblivelsespligt til kollektiv varmeforsyning (samme vindue)

 

Individuel varme

Den individuelle varme består af et varmeanlæg, hvor der fyres med brændsel fra eget lager til én ejendom. Et individuelt varmeanlæg er fx et oliefyr, et træfyr, et halmfyr eller et elvarmeanlæg.

Læs mere om individuel opvarmning (samme vindue)

 

Varmeplan 2010

Varmeplanen er opdelt i en hoveddel, en baggrundsdel og en bilagsdel.

Varmeplanen skal tjene som retningsviser og inspirationskilde for såvel borgere, forsyningsselskaber og den kommunale administration. Planen er ikke juridisk bindende.

Varmeplanen er lavet ud fra de lovgivningsmæssige og teknologiske forudsætninger i 2010. Der er ikke angivet investeringer i forbindelse med udbygningerne eller foretaget samfundsøkonomiske beregninger på konkrete projekter. Det er således muligt, at nogle af visionerne viser sig ikke at være samfundsøkonomiske fordelagtige ved konkret projektering. Planen skal formentligt korrigeres på nogle områder inden for en årrække.

 

Varmeforsyningsloven

Varmelovgivningens formål er at fremme den mest samfundsøkonomiske - herunder miljøvenlige anvendelse af energi til bygningers opvarmning og forsyning med varmt vand og inden for disse rammer at formindske energiforsyningens afhængighed af fossile brændsler.

Find varmeforsyningsloven her (nyt vindue)

Kontakt

Center for Plan og Miljø, Team Plan, Geodata og Klima
Telefon: 5588 6080
E-mail:

Har du spørgsmål?

Send os en mail på  
eller ring på: 5588 5588. 

Spørgsmål vedrørende varmepriser, tilslutningsbidrag, driftsproblemer m.m. bedes du rette til dit forsyningsselskab:

Naturgas:
Dansk Gas Distribution

Fjernvarme:
Næstved Fjernvarme
Fensmark Fjernvarme
Fuglebjerg Fjernvarme
Hyllinge-Menstrup Kraftvarmeværk
Sandved-Tornemark Kraftvarmeværk

Sidst opdateret den 24. oktober 2019