Individuel varme

Der er individuel varme i landområderne. Hvis din ejendom er opvarmet med el eller med ovne, er den automatisk fritaget for tilslutningspligt til kollektiv varme. Bruger du vedvarende energi, kan du måske få dispensation. Du skal ansøge om at installere jordvarme.

 

Landområder

I landområderne har vi individuel varme. Det er alle andre områder end Næstved byområde, Brøderup/Tappernøje, Dyves Bro, Everdrup, Fensmark, Fuglebjerg, Ganges Bro, Gelsted, Glumsø, Herlufmagle, Holme-Olstrup, Hyllinge, Karrebæk/Karrebæksminde, Kyse, Lov, Menstrup, Mogenstrup, Rønnebæk, Sandved, Skelby, Spjellerup, Toksværd, Tornemark, Tybjerglille Bakker og Vallensved.

 

Elvarme

Hvis din ejendom er opvarmet med el, er den automatisk fritaget for tilslutningspligt til den kollektive varme, fordi det vil være meget dyrt at gøre din ejendom klar til kollektiv varme. Til gengæld må du ikke sætte elvarme op i din ejendom, hvis den ligger i et område, der har kollektiv varme, eller hvis den ligger i et område, hvor det er planlagt, at der skal komme kollektiv varme. Det samme gælder for til- og ombygninger.

Her kan du læse mere om elvarme på Energistyrelsens hjemmeside (åbner nye vindue).

 

Ovne

Hvis din ejendom kun er opvarmet med kakkelovn, petroleumsovn, brændeovn m.m., er den automatisk fritaget fra tilslutningspligt til den kollektive varme, fordi det vil være meget dyrt at gøre din ejendom klar til kollektiv varme.

 

Vedvarende energi

Vedvarende energi, eller alternativ energi, er fx solvarme, varmepumper, vindmøller, halmfyr, brændefyr, træpillefyr, biobrændsel og jordvarme. Nogle gange kan du få dispensation fra tilslutningspligten til kollektiv varme, hvis du bruger vedvarende energi til at varme din ejendom op.

 

Jordvarme

Hvis du vil have jordvarme på din ejendom, skal du søge om tilladelse i Næstved Kommune. Det er vigtigt, at du sammen med ansøgningen giver os en målfast tegning over din ejendom, hvor det er tegnet ind, hvor anlægget skal stå, og hvor slangerne skal ligge.

Der er nogle krav, som skal opfyldes for, at du kan få tilladelsen. Jordvarmen må ikke liggere tættere end 50 m fra et vandværk og ikke tættere på en privat vandboring end 50 m. Det er for at undgå, at drikkevandet bliver forurenet. Ved dybe boringer er afstandskravene 300 m.

Husk at der også kan være andre papirer, du skal have i orden, når du skal have jordvarme. Det kunne fx være en byggetilladelse eller dispensation for tilslutning til kollektiv varme.

Hvis du ikke længere bruger dit jordvarmeanlæg, skal du anmelde det til os. Slangerne skal tømmes for væske, og det kan vi fortælle dig, hvordan du bør gøre.

Tilladelsen til jordvarme gives ved hjælp af nedenstående lovgrundlag:

§19 i Miljøbeskyttelsesloven af 03/09/2018 (nyt vindue)
Jordvarmekendtgørelsen af 27/02/2017 (nyt vindue)

Her kan du desuden se et kort over alle kommunens boringer (nyt vindue)

Kontakt

Center for Plan og Miljø, Team Plan, Geodata og Klima
Telefon: 5588 6080
E-mail:
Sidst opdateret den 2. september 2019