Akut krisehjælp – døgnet rundt - året rundt

I Det Sociale Akuttilbud i Næstved Kommune tilbyder vi hjælp, støtte og rådgivning i akutte kriser til kommunens borgere. Tilbuddet indeholder en akuttelefon, tilbud om krisesamtale, mulighed for personlig henvendelse samt mulighed for overnatning.
I tilbuddet hjælper vi dig også gerne med at få kontakt med andre hjælpende instanser.

Det Det Sociale Akuttilbud, Grimstrupvej 1001 A, Næstved
Det Sociale Akuttilbud, Grimstrupvej 101 A i Næstved

Hvem kan henvende sig

Du er 18 år eller derover, bor i Næstved Kommune, har det psykisk svært, er i akut krise.

 

Hvad kan vi tilbyde

Vi tilbyder hurtig hjælp i pludseligt opståede situationer, der kræver handling her og nu, og hvor løsningen vil være af kortsigtet karakter. Det kan for eksempel være en akut opstået situation forårsaget af:

- Skilsmisse
- Tab
- Økonomiske vanskeligheder
- Stress
- Sindslidelse

Det er din oplevelse af situationen, der har en betydning.

Du kan også ringe hvis du er pårørende, nabo mv. til et menneske, som har brug for hjælp.

Vi tilbyder

Når du ringer til Det Sociale Akuttilbud i Næstved, vil du blive tilbudt en støttende og afklarende krisesamtale. Sammen får vi indkredset hvad dit behov er, for at kunne tilbyde dig den bedst mulige hjælp. Samtalen kan foregå telefonisk, eller du kan henvende dig i Akuttilbuddets Pavillon på Grimstrupvej 101 A.

Dog kræver det forudgående telefonisk aftale mellem kl. 8-16. Desuden vil det altid være en fordel at ringe inden du møder op, da dette giver os de bedste forudsætninger for at hjælpe dig bedst muligt.

Målet er, at du med rette hjælp hurtigt genvinder kontrollen over din situation og forebygger at krisen udvikler sig.

Der kan være behov for flere samtaler i akuttilbuddet. I første omgang lægger vi en plan fra dag til dag. Vi afklarer sammen med dig om personer fra dit netværk eller fagpersoner (f.eks. egen læge, bostøttemedarbejder, distriktssygeplejerske, sagsbehandler etc.) skal inddrages, samt hjælpe med at dine muligheder øges for at håndtere nye situationer, der ellers ville kunne føre til en ny krise.
Der er i tilbuddet også mulighed for overnatning på Grimstrupvej, hvor det gennem personlig samtale vurderes at overnatning er den bedste løsning for dig.

Du kan henvende dig anonymt

Du kan henvende dig anonymt i Det Sociale Akuttilbud men da akuttilbuddet er et projekt, hvori målet bl.a. er at udvikle tilbuddet på baggrund af indsendte, anonymiserede data, kan du blive spurgt, om du vil oplyse cpr. nr., hvilket dog er frivilligt.

I de situationer, hvor du overnatter eller i tilfælde af, at vi skal henvise til andre instanser, vil du blive bedt om at oplyse dit cpr. nr.

Akuttilbuddet tilbyder udelukkende samtale og støtte til at komme videre. Vi har hverken læger eller sagsbehandlere tilknyttet, og råder ej heller over medicin eller kontanter.

Hvis vi ikke besvarer dit opkald, bedes du indtale navn og telefonnummer, så ringer vi hurtigst muligt tilbage.

Hvis du er i en situation hvor du ikke kan vente, henviser vi til:

Lægevagt: 7015 0700
Psykiatrisk Akutmodtagelse: 5535 1210
Eller i nødstilfælde 112

 

 

Kontakt

Center for Handicap og Psykiatri
Telefon: 5588 1370

KONTAKT

Det Sociale Akuttilbud i Næstved Kommune
Grimstrupvej 101 A, 4700 Næstved i Pavillonen

Telefon: 3046 5255

Sidst opdateret den 10. marts 2016