Klagevejledning

Klagevejledning over udførelsen af socialpædagogisk støtte i bo- og støttetilbud for voksne handicappede.

For alle kommunale afgørelser er der i lovgivningen sikret borgeren klagemuligheder via forskellige klageinstanser. Når en afgørelse i forhold til socialpædagogisk støtte skal udføres, er der ikke på samme måde, lovgivningsmæssigt, beskrevet en klagemulighed.

Næstved Kommune har derfor besluttet at sikre de voksne borgere i Næstved Kommune, der modtager socialpædagogisk støtte, en klagemulighed over den måde støtten rent faktisk ydes på.

Denne praksis er beskrevet i en klagevejledning - læs vejledningen herunder.

Klagevejledning over udførelsen af socialpædagogisk støtte i bo- og støttetilbud for voksne handicappede

 

Næstved Kommune
Kontakt Center for Handicap og Psykiatri
Telefon: 5588 1370