Magtanvendelse - voksne - arbejdsgange

Serviceloven indeholder et regelsæt som undtagelsesvist tillader magtanvendelse over for personer med betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne, når indgrebet er nødvendigt - hovedsageligt for at undgå personskade.

Til medarbejdere og ledere inden for myndighedsområdet, virksomhederne i Center for Sundhed og Ældre samt Center for Handicap og Psykiatri er der udarbejdet en håndbog med opgave- og procedurebeskrivelser og skemamateriale, som skal anvendes, hvis der opstår behov for anvendelse af magt overfor voksne personer med betydelig psykisk funktionsnedsættelse.

Reglerne gælder også for de godkendte private tilbud.

I håndbogen får du svar på, hvordan sager om magtanvendelse behandles i Næstved Kommune og hvilke procedurer, der skal følges.

Alle anmodninger og alle indberetninger om akut magtanvendelse behandles i et Selvbestemmelsesnævn i Næstved Kommune.

Link til håndbog om magtanvendelse og til diverse skemaer.

Magtanvendelseshåndbog.

Procedure - borgere med en anden handlekommune.

Indberetningsskema i forbindelse med magtanvendelser, som IKKE er forhåndsgodkendt. 

Indberetningsskema i forbindelse med magtanvendelser, som ER forhåndsgodkendt.

Anmodningsskemaer

Alarmsystemer, beskyttelsesmidler i hygiejnesituationer m.v. 

Flytning uden samtykke - SEL § 129,1

Flytning uden samtykke - SEL 129,2 demente, der ikke modsætter sig

Øvrige skemaer

Observation om samtykke

Delhandleplan

Link til Socialstyrelsens indberetningsskemaer

Link til  til fagpersoner, myndighedspersoner og borgere og pårørende.

Kontakt

Center for Politik og Udvikling, Jura
Telefon: 5588 5030
Sidst opdateret den 8. april 2019