Aktivitets- og samværstilbud

Næstved kommune har udarbejdet servicedeklaration for Aktivitets- og Samværstilbud

Serviceloven § 104: ”Kommunalbestyrelsen skal tilbyde aktivitets- og samværstilbud til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale
problemer til opretholdelse eller forbedring af personlige færdigheder eller af livsvilkårene.”

Servicedeklaration for Aktivitets- og samværstilbud

Kontakt

Center for Handicap og Psykiatri
Telefon: 5588 1370
Sidst opdateret den 8. april 2019