Kontaktperson for døvblinde

Næstved kommune har udarbejdet servicedeklaration for kontaktperson til døvblinde.

Serviceloven § 98: ”Kommunalbestyrelsen skal i fornødent omfang tilbyde hjælp i form af en
særlig kontaktperson til personer, som er døvblinde”.

Kontaktperson til døvblinde §98
Næstved Kommune
Kontakt Center for Handicap og Psykiatri
Telefon: 5588 1370