Servicedeklaration for ledsageordning

Næstved Kommune har udarbejdet servicedeklaration for ledsageordning

Servicelovens § 97: ”Kommunalbestyrelsen skal tilbyde 15 timers ledsagelse om måneden til personer under folkepensionsalderen, jf. § 1 a i lov om social pension, dog således at
aldersgrænsen ikke kan blive mindre end 67 år. Ledsagelsen tilbydes til personer, der ikke kan færdes alene på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

Servicedeklaration for ledsageordning

Kontakt

Center for Handicap og Psykiatri
Telefon: 5588 1370
Sidst opdateret den 8. april 2019