Merudgifter

Næstved kommune har udarbejdet servicedeklaration for merudgifter

Lov om social service § 100, Dækning af nødvendige merudgifter Serviceloven § 100: ”Kommunalbestyrelsen skal yde dækning af nødvendige merudgifter ved den daglige livsførelse til personer mellem det fyldte 18. år og folkepensionsalderen, med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og til personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der efter § 15 a i lov om social pension har opsat udbetalingen af folkepensionen. Det er en betingelse, at merudgiften er en konsekvens af den nedsatte funktionsevne og ikke kan dækkes efter anden lovgivning eller andre bestemmelser i denne lov.”

Servicedeklaration for merudgifter

Læs mere og søg om merudgifter på Borger.dk

Kontakt

Center for Handicap og Psykiatri
Telefon: 5588 1370
Sidst opdateret den 8. april 2019