Tilsyn Handicapområdet

Det generelle driftsorienterede tilsyn sker jf. Retssikkerhedslovens § 16, hvoraf det fremgår at kommunalbestyrelserne har en pligt til at føre tilsyn med hvordan de kommunale opgaver løses, Retssikkerhedslovens § 15.
Det driftsorienterede tilsyn er nærmere defineret i servicelovens § 148 a

 

Byrådet i Næstved Kommune har på møde den 26. februar 2013 godkendt ny kvalitetsstandard for de driftsorienterede tilsyn. Kvalitetsstandarden tager udgangspunkt i 7 temaer. Byrådet godkendte samtidig, at der på det specialiserede voksenområde fastholdet et uændret ressourceforbrug i forhold til hidtidig indsats. Byrådet pålagde derfor administrationen, at der ved hvert enkelt tilsyn skal føres tilsyn ud fra, hvilke af de 7 temaer der har størst relevans det pågældende sted.

Administrationen har vurderet, at Byrådets pålæg indfries ved, at tilsynsrapporterne fra de seneste 2 tilsyn er en del af tilsynsgrundlaget. Derudover vil Tilsynet have fokus på følgende udvalgte temaer:

  • Beboernes retssikkerhed, selvbestemmelse og magtanvendelse
  • Beboernes oplevelse af kvaliteten samt
  • Andre forhold. Andre forhold kan være forhold som beboerne, medarbejderne eller ledelsen tager op i forbindelse med tilsynet, eller det kan være forhold, som Tilsynet får fokus på som led i tilsynet.

Kvalitetsstandard for tilsyn for kommunerne i region Sjælland og Region Sjælland 

Kontakt

Center for Handicap og Psykiatri
Telefon: 5588 1370
Sidst opdateret den 24. juni 2019