Udsatterådet

Udsatterådet rådgiver Omsorgsudvalget og Kommunalbestyrelsen i politiske spørgsmål vedrørende socialt udsatte borgere. Udsatterådet kan tage spørgsmål af mere generel karakter op til drøftelse og komme med forslag og initiativer.

Udsatterådet kan ikke behandle spørgsmål om enkeltsager, herunder personalesager eller konkrete klagesager.

Hjemmel: Kommissorium Udsatteråd.

Hvem består Udsatterådet af?

Rådet består af 12 medlemmer. Heraf 2 medlemmer som repræsenterer kommunalbestyrelsen, 1 medlem indstillet af SAND, 1 medlem indstillet af Bedre Psykiatri, 6 medlemmer der repræsenterer brugerne, og 2 ledelsesrepræsentanter.
Udsatterådet virker i en 4-årig periode, svarende til den kommunale valgperiode, dog således at medlemmerne fungerer, indtil nye medlemmer er udpeget.

Rådet kan indkalde repræsentanter ad hoc.

Repræsentanter for brugerne

Repræsentant for Varmestuen
Jørgen Villadsen, Formand
Claes Eggers Buhl

Repræsentant for Forsorgshjemmet
Vakant

Repræsentant for Kornbakken
Vakant

Repræsentant for Perron 1
Anette Nerup Sørensen

Repræsentant for Sundhedscenteret
Lily Brit Lund 

Indstillet af SAND

Susanne Jørgensen

Indstillet af Bedre Psykiatri

Gurli Pilegaard Schunck 

Udpeget af Byrådet

(A) Marianne Olsen
(V) Kirsten Devantier

Stedfortrædere:
(A) Jørgen Christiansen
(V) Cathrine Riegels Gudbergsen

Ledelsesrepræsentanter

Repræsentant for Center for Handicap og Psykiatri
Bo Gammelgaard, Centerchef

Repræsentant for Center for Socialt Udsatte
Anne-Mette Kistrup Andersen , Centerleder

Sekretær

Keth Taarnby
Stab Jura
Teatergade 8, 4700 Næstved
Tlf.: 55 88 50 65
E-mail:

Referater fra møder i Udsatterådet

Se referater

Næstved Kommune
Kontakt Center for Handicap og Psykiatri
Telefon: 5588 1370