Medlem af en A-kasse

Du er berettiget til at modtage A-dagpenge, hvis du er medlem af en A-kasse, og som lønmodtager har fået indberettet mindst 223.428 kr. som A eller B indkomst til indkomstregistret inden for de sidste 3 år.

På siderne herunder kan du se, hvordan du søger om A-dagpenge og finde oplysninger om Næstved Kommunes tilbud til dig, mens du er ledig.
 

Kontakt

Center for Arbejdsmarked
Telefon: 5588 6600
Sidst opdateret den 28. maj 2019