Hjælp og personlig assistance

Det er stadig muligt at blive på arbejdsmarkedet, selv om du har mistet en del af din arbejdsevne. Du kan læse mere om de forskellige ordninger her.


Bevilling af særlige arbejdsredskaber

Du kan få bevilliget særlige arbejdsredskaber eller mindre arbejdspladsindretninger. Ordningen er en mulighed, hvis du har fået et handicap, som gør det vanskeligt eller umuligt for dig at udføre dit arbejde.

Det er en betingelse, at hjælpemidlet eller den type indretning, der er tale om:
- Ikke er almindeligt forekommende på arbejdspladsen
- Er nødvendigt for at du kan passe dit arbejde
- Kompenserer for dit handicap

For at få hjælp efter denne ordning skal Center for Arbejdsmarked have:
- Et udfyldt ansøgningsskema
- Dokumentation for handicappet
- Beskrivelse af hjælpemidlet eller indretningen.

Center for Arbejdsmarked kan hjælpe dig med, hvilken dokumentation der er nødvendig, og hvordan du søger.

Det kan du gøre
- Tal med vores fastholdelseskonsulenter, om du er i målgruppen for at få hjælpemidler og arbejdspladsindretning
- Tal med din arbejdsgiver om muligheden for at få arbejdspladsindretning eller hjælpemidler som støtte til arbejdet
- Inddrag gerne fastholdelseskonsulenterne i processen – så kan du få hjælp til at lave aftalen med din arbejdsgiverPersonlig assistance
Du kan få personlig hjælp til at udføre dele af dit arbejde, hvis du har et handicap, der hindrer dig i at udføre det selv. Det kan fx være tunge løft eller sekretærbistand.

Det er vigtigt at være opmærksom på, at:
- Du selv skal kunne udføre det indholdsmæssige i jobbet
- Dine arbejdsopgaver ikke må være uforenelige med dit handicap
- Der ikke kan bevilges vikardækning eller almindelig medhjælp.

Det kan du gøre
- Tal med Center for Arbejdsmarked, om du er i målgruppen for ordningen. De kan også hjælpe med at afgøre, hvilken dokumentation der er nødvendig for at søge.
- Tal med din arbejdsgiver om muligheden for få personlig assistance, der er finansieret af det offentlige. For at få hjælp via denne ordning kan der være behov for, at en fastholdelseskonsulent besøger dig på dit arbejde og har en uddybende samtale med dig.


Kontakt

Center for Arbejdsmarked
Telefon: 5588 6600
Sidst opdateret den 28. maj 2019