Isbryderordningen

Isbryderordningen er en særlig løntilskudsordning for nyuddannede med handicap, der skal åbne mulighederne for at opnå erhvervserfaring indenfor uddannelsesområdet.

Du kan læse mere om ordningen her. Der kan ydes løntilskud i op til 12 måneder.

Kontakt

Center for Arbejdsmarked
Telefon: 5588 6600
Sidst opdateret den 28. maj 2019