Enkeltydelser

Du kan i særlige tilfælde søge økonomisk hjælp hos kommunen, når alle andre muligheder er afprøvet.

Der er en række krav, du skal opfylde for at kunne søge om enkeltydelser.  I dag giver Næstved Kommune afslag til ca. 80 pct. af alle ansøgere, fordi de ikke opfylder kriterierne. Tjek derfor om du opfylder kravene, før du bruger tid på at søge. Husk den nødvendige dokumentation, før du sender en ansøgning af sted. Uden den kan vi ikke behandle din ansøgning. Det betyder, at du kommer til at vente længere tid på en afgørelse. 

Opfylder du kravene for at søge enkeltydelser?

Du kan ikke modtage enkeltydelser, hvis kommunen vurderer, at du har eller har haft mulighed for at klare dig selv ved at tilrettelægge din økonomi fornuftigt. Hvis du har formue, uanset formuens størrelse, vil det indgå i vurderingen af, om du kan få hjælp. Hvis du fx har en gammel bil, der ikke har højere værdi end skrotpræmien, eller hvis du har en pensionsordning, du kan hæve, betragtes det som formue.

Har du prøvet alle andre muligheder?
Enkeltydelser er sidste mulighed for at søge hjælp. Hvis du kan få hjælp på anden vis, skal du undersøge den mulighed først. Hvis du fx kan få boligstøtte, boligindskudslån, kronikerbevilling, merudgifter til børn eller SU lån, skal du benytte de muligheder, før du kan komme i betragtning til en enkeltydelse.

Hvad kan du søge hjælp til?

Enkeltudgifter som fx depositum, husleje etc. eller flytning. Det er en betingelse for at få hjælp, at

• du har været ude for ændringer i dine forhold, f.eks. sygdom, arbejdsløshed eller samlivsophør
• du ikke har formue eller har mulighed for at låne via bank
• ikke kan klare dig selv i fremtiden, hvis du betaler udgiften
• det er en uforudset udgift
• du ikke kan få hjælp efter en anden lovgivning
• udgiften er rimelig og velbegrundet

Du kan læse vores vejledning her, og ansøge via borger.dk.  Husk dokumentation.

Ansøgningsskema til enkeltydelse

Ansøgningsskema til beboerindskud

Sygebehandling (§ 82). Det er en betingelse for at få hjælp, at

• udgiften er lægeligt velbegrundet og nødvendig
• du ikke kan få hjælp til udgiften efter en anden lovgivning
• du ikke kan betale udgiften ifølge vores rådighedsberegning

Du kan læse vores vejledning her, og ansøge via borger.dk.  Husk dokumentation.

Tandbehandling (§ 82A). Kommunen har pligt til at yde tilskud til tandpleje til borgere, der modtager en ydelse, der svarer til kontanthjælpsniveau.

Du kan læse vores vejledning og udfylde ansøgningsskemaet her. Husk dokumentation.

Samvær med barn under 18 år (§ 83). Fx rejseudgifter, kost og deltagelse i aktiviteter med barnet. Det er en betingelse, at

• barnet ikke har folkeregisteradresse hos dig
• du ikke selv er i stand til at betale udgifterne indenfor dit rådighedsbeløb

Du kan læse vores vejledning her og ansøge via borger.dk. Husk dokumentation.

Kontakt

Center for Arbejdsmarked
Telefon: 5588 6600

Kontakt

Hvis du har spørgsmål, kan du ringe til Enkeltydelsesteamet på tlf. 5588 6590. Telefontiden er mandag, tirsdag, torsdag og fredag kl. 10-12.

Sidst opdateret den 8. april 2019