Særlig støtte til høje boligudgifter

På denne side kan du læse om de betingelser, der er, for at du kan modtage særlig støtte til dine boligudgifter (paragraf 34).

Du kan søge om særlig støtte til høje boligudgifter, hvis du:

  • Har høje boligudgifter
  • Modtager uddannelses- eller kontanthjælp, syge- eller barselsdagpenge, arbejdsløshedsunderstøttelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse, ressourceforløbsydelse, revaliderings- eller ledighedsydelse.
  • Har været ude for ændringer i dine forhold, der har medført et indtægtstab (en social begivenhed). En social begivenhed kan fx. være arbejdsløshed, sygdom, skilsmisse eller andre situationer, hvor du ikke er i stand til at klare dine almindelige økonomiske forpligtelser.

Før den særlige støtte kan bevilges, skal det dog først undersøges, om der kan skaffes en rimelig, billigere bolig.

Du skal desuden være opmærksom på, at retten til særlig støtte til høje boligudgifter også afhænger af bl.a. dine formue- og indtægtsforhold. Hvis du er gift eller samlevende, og din ægtefælle/samlever har en indtægt, har dette også betydning.

Du skal desuden være opmærksom på, at du højst kan modtage særlig støtte de første 3 måneder, hvis du er mellem 25-29 år, er uddannelsesparat eller jobparat, og har ret til satsen som ude- eller hjemmeboende.

Du kan ikke få særlig støtte, hvis du:

  • Er under 25 år og modtager uddannelses- eller kontanthjælp som ude- eller hjemmeboende
  • Er fyldt 60 år og ikke kan få social pension
  • Modtager førtids- eller folkepension
  • Er gift eller samlevende og din partner har valgt ikke at udnytte sine uddannelses- eller arbejdsmuligheder.

Kontakt JobStart, hvis du vil høre mere om dine muligheder for at søge ssærlig støtte til høje boligudgifter.

Kontakt

Center for Arbejdsmarked
Telefon: 5588 6600
Sidst opdateret den 8. april 2019