Dækning af udgifter

Du kan få dine udgifter til transport og andet dækket, når du deltager i vejlednings- og opkvalificeringsforløb.

Hvis du deltager i et vejlednings- og opkvalificeringsforløb, kan du ifølge § 83 i Beskæftigelsesloven få udbetalt op til 1.000 kr. om måneden i tilskud til de udgifter, der er forbundet med at deltage. Dog kan godtgørelsen til personer, der modtager beskæftigelsestillæg i virksomhedspraktik kun udbetales, hvis udgiften kun i meget begrænset omfang dækkes af beskæftigelsestillægget.

Godtgørelsen udbetales efter en vurdering, hvor der blandt andet bliver lagt vægt på udgifterne til transport, afstanden til og fra tilbuddet, og om der skal anvendes specielt indkøbt arbejdstøj.

Generelle regler for udbetaling:
• Der udbetales ikke transportgodtgørelse til personer, som både bor og tilbydes aktivering inden for bygrænsen
• Godtgørelsen må ikke overstige kr. 1.000,00 pr. måned.

Vi gør opmærksom på, at udbetalinger efter Beskæftigelsesloven § 83 er skattepligtige.

Kontakt

Center for Arbejdsmarked
Telefon: 5588 6600

Kontakt

Har du spørgsmål vedr. Enkeltydelser, er du velkommen til at henvende dig i Jobstart.

Du kan også ringe til Enkeltydelsesteamet på tlf. 5588 6590. Telefontiden er mandag, tirsdag, torsdag og fredag kl. 10-12.

Sidst opdateret den 8. april 2019